Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Nya substanser mot cancer ger goda resultat

Efter två år har Göteborgsföretaget Vivolux redan tre möjliga substanser mot cancer på gång. Tester i en unikt patientlik modell har visat positiva resultat.
Utvecklingen är i en tidig fas men resultaten skapar förväntan. Vivolux tre substanser är alla inriktade på behandling av cancer - dels leukemi (blodcancer), dels tumörbildande cancer (solida tumörer) som lung-, bröst- och äggstockscancer.
Bakom de framgångsrika resultaten ligger ett möte mellan biologi och kemi men också mellan spetskompetens inom onkologi och farmakologi.

Hans Rosén, vd för Vivolux, har med sin industriella erfarenhet tillsammans med Chalmersdocenten Gunnar Westmans kunnande i organisk kemi tagit fram egenskaper hos substanserna som styr dem mot specifika mål.
När sedan Läkemedelsverket tipsade dem att kontakta en forskargrupp vid Akademiska sjukhuset i Uppsala tog Vivolux ett stort steg framåt i arbetet med att framställa nya substanser mot cancer.

Tester i naturlig miljö
De båda konstellationerna har brutit ny mark, var och en på sitt håll. Att finna de egenskaper hos substanserna som gör att de i huvudsak verkar mot de sjuka cancercellerna, men inte friska celler, är en sak. Att så som professorerna Rolf Larsson och Peter Nygren i Uppsala utveckla en modell för att testa nya substanser mot cancer i en så naturlig miljö som möjligt, en annan.
- Det har varit begränsad framgång inom cancerforskningen under många år. Det är viktigt att en modell ligger så nära verkligheten som möjligt och närmare än Uppsalamodellen når man inte i dag, säger Hans Rosén.

Ett av skälen till de tidigare bakslagen är att de modeller, cellinjer eller djur, som använts just haft för dålig överensstämmelse med cancer i människokroppen. Testresultaten har inte stämt överens med hur människokroppen sedan reagerat på behandlingen.
- Substanserna måste testas i en miljö som bättre återspeglar hur cancersjukdomarna beter sig inom oss. Det är först då som man kan tro att testresultaten håller även i verkligheten.
Hans Rosén är noga med att påpeka att framstegen inte ska benämnas som lösningen på cancergåtan. Samtidigt visar han upp testresultat som, om de håller i den fortsatta utvecklingen, visar på mindre biverkningar och bättre effekt på olika tumörer.

Bättre effekt och färre biverkningar
Den substans som testas mot leukemi, närmare bestämt den svåra formen akut myeloisk leukemi (AML), har visat betydligt mindre biverkningar på friska celler än den medicin som i dag används. Vivolux substans visar också bättre effekt på de sjuka cellerna.
Båda de andra substanserna är inriktade mot behandling av solida tumörer som lung-, bröst- och äggstockscancer. Tester visar att den ena substansen verkar på ett nytt och unikt sätt, jämfört med befintlig cytostatika. Det andra har visat hög effekt på cancerceller som blivit resistenta mot cytostatikabehandling.

Vivolux och Uppsalaforskarna har kommit långt med att visa vad substanserna kan användas till, det är det ena av två krav som ska uppfyllas innan nästa steg i utvecklingen kan nås - kandidatstatus.
För att få denna status måste substansen även genomgå tester (bland annat djurförsök) som visar om den kan ta sig fram till, och bryta ned, cancercellerna.

Andra aktörer kan ta över
Vivolux kommer att driva utvecklingen av substanserna så långt det går inom företaget. Men om utvecklingen är lyckosam kommer det en gräns för när andra, större aktörer, måste ta över.
- Redan nu är det svårt att få finansiering för att kunna komma vidare. Men det vi har sett hittills är mycket spännande, inte minst den verklighetsnära testmodellen med vilken Vivolux har förutsättning att vara med och utveckla morgondagens cancermediciner.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.