Ny teknik ska öka mathandeln på nätet

Medan allt fler av våra inköp görs på nätet har livsmedel haft svårt att slå igenom digitalt. Men nu är tiden mogen för det stora genombrottet. Det säger Freddy Olsson, vd på Göteborgsföretaget Nätmat som har en teknisk lösning för lösplock och prisjämförelser.

ANNONS
|

Omsättningen för näthandelninom livsmedel fördubblas justnu vartannat år och landade i fjolenligt Svensk Handel på ungefär5,5 miljarder kronor. I år spås försäljningensluta på 7,2 miljarder.

Men tillväxten sker ändå från enlåg nivå på bara några få procentav livsmedelshandeln.Enligt Freddy Olsson har denpotential att växa mycket snabbare.Inte minst då den frigör tidför stressade människor:

– En barnfamilj lägger i snitttre timmar i veckan på att handlamat. Där finns värdefull tid somkan frigöras och få livspusslet attgå ihop.

Tog saken i egna händer

Olsson och fyra kompanjonergrundade Nätmat 2016. De anseratt konsumenterna genomgårmognadsprocesser i sin relationtill digital handel. Processernakan ta olika lång tid för olika varugrupper.

Exempelvis var detkring millennieskiftet många somvar skeptiska till att köpa kläderoch skor på nätet. I dag ser det heltannorlunda ut.

ANNONS

– Och nu tror vi att inställningentill att handla mat på nätethåller på att förändras. Det ärinte längre lika viktigt att få kännaoch klämma på varje tomat manköper. Allt fler inser att fördelarnaöverväger, säger Herman Janssonsom är teknisk chef på Nätmat.

Hittills har en stor del av dendigitala mathandeln i Sverigehandlat om färdiga matkassar påteman: barn, inspiration, lättlagat,vegetariskt, ekologiskt med flera.

Lösplock ökar

Den del av marknaden som växermest nu är lösplock, det vill sägaatt konsumenten komponerar sinegen kasse precis som i butiken.Nätmats affärsidé är dels attsamla flera leverantörers e-handelpå en plats på nätet. Just nuhar man sju stycken (City Gross,Coop, Hemköp, Ica, Mat.se, Mathemoch Willys). Dels har mantekniken och tillräckligt mycketdata för att kunderna ska kunnajämföra kassar från de olika leverantörerna.Nätmat har samlat in informationom 80 000 produkter som harkategoriserats och sorterats. Alltför att jämförelser ska göras mellanså likvärdiga produkter (närinte samma varumärke finns) ochkassar som möjligt.

En typisk nätkasse innehållercirka 50 varor och ungefär hälftenav dem har bytts ut.Det kan handlaom att kunden har vissa preferenserinom frukt och grönt, integillar leverantörens lågprismärke,vill ha ekologiskt eller har krav påallergitestat.

Ju bättre Närmat lär känna enkund, desto bättre blir man på attersätta varor. Målet är att inte behövabyta ut några varor alls.

ANNONS

– Vi vill gärna puffa för andrafaktorer än enbart pris. En sådankan vara att man får sin leveransexakt den tid man önskar, sägerHerman Jansson.

Enligt Handelns utredningsinstitut,HUI, är transportkostnadenen faktor som avskräcker mångafrån att handla mat på nätet.

– I Sverige är vi tio miljonermänniskor som vaknar varje morgonoch är hungriga. Det innebäratt det finns en stor marknad. Vitycker att vi har en bra tjänst somunderlättar livet för många. Menvi är ödmjuka. Det är konsumenternasom avgör hur bra den är,säger Freddy Olsson.

Vad finns det för konkurrenter?

– Det finns några stycken, exempelvisMatspar som är duktigpå pris och Martsmart som jobbarmed att minska matsvinnet. Detkommer säkert fler. Konkurrensär bra. Då kan vi lära av varandra.

Fakta: Nätmat

Gör: Digital tjänst därkunder kan handla mat somlösplock från de största leverantörernaoch jämföra blandannat priser. Ett totalt utbudpå 80 000 varor.

Antal anställda: Fem (varavnågra på deltid).

Finansiering: Eget kapital,men för diskussioner med externainvesterare.

Startades: 2016.

Prognos: ”Vi har tjänsteroch produkter som vi hoppasska generera bra pengar framöver.”

ANNONS