Miljardnotan från den norska derivathandlarens förluster hamnade bland annat i Fortums knä. Arkivbild
Miljardnotan från den norska derivathandlarens förluster hamnade bland annat i Fortums knä. Arkivbild

Norsk miljardsmäll sprids på elmarknaden

Nasdaq Clearing i Stockholm, mellanhand på råvarumarknaden, behöver hjälp att hantera ett miljardhål som uppstått efter en urspårad norsk derivataffär. Kostnaden sprids nu bland medlemsbolag, som Vattenfall och Fortum.

Totalt handlar det om ett slukhål på 114 miljoner euro (cirka 1,2 miljarder kronor) som skapats av den norska derivathandlaren Einar Aas urspårade derivataffärer på råvarubörsen i Oslo.

Fonden tömdes snabbt

Handlarens förluster, som uppstod i måndags, var i själva verket ännu större. Men en del kunde täckas av hans egna medel innan surdegen flyttades till den norska råvarubörsens clearinghus i Stockholm, Nasdaq Clearing – som fungerar som en mellanhand och i viss mån garant mellan köpare och säljare på marknaden.

Clearinghuset har i sin tur tvingats be sina medlemmar om tillskott till den obeståndsfond som snabbt tömdes av norrmannens förlustaffärer.

Tillsynsmyndigheten Finansinspektionen (FI) utreder fortfarande händelsen, enligt Daniel Gedeon, chef för FI:s infrastrukturtillsyn.

- Vi har en väldigt tät och löpande dialog med Nasdaq Clearing kring den här frågan. Vi har också en tät dialog med andra berörda myndigheter och parter i marknaden som kan tänkas beröras av det här, säger han till TT.

Största smällen

Han vill inte spekulera i om det kan ha begåtts något brottsligt i samband med jättekraschen.

- Vi kommer naturligtvis att följa upp den här frågan noga, både regelverket i sig och huruvida de har följt det regelverk de har satt upp, säger Daniel Gedeon.

Det bolag som hittills fått ta största smällen på Einar Aas förluster är det finländska energibolaget Fortum, som skjutit till 210 miljoner kronor till Nasdaq Clearings obeståndsfond. Det kommer att belasta Fortums resultat för årets tredje kvartal, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Andra stora aktörer på energimarknaden och banker kan vid sidan av Fortum också behöva skjuta till pengar, däribland den statliga svenska kraftkoncernen Vattenfall.

- Nasdaq Clearing har bett oss att betala 590000 euro (6,2 miljoner kronor) till den här fonden, säger Vattenfalls presschef Markus Friberg.

Att Vattenfall får så mycket lägre betalningskrav än Fortum beror enligt Friberg på att det svenska bolaget bara är direktmedlem i Nasdaq Clearing när det gäller handeln med elcertifikat

Bröt mot reglerna

Det var i måndags som Einar Aas fick akuta likviditetsproblem, när priserna föll på den nordiska kraftmarknaden efter förra veckans kraftiga regnfall i regionen samtidigt som det blev kraftiga prislyft på den tyska marknaden.

- Medlemmen bröt mot kraven vi har satt upp. Det är i sig inte olagligt, men det bryter mot reglerna på vår marknad. Man ska ha täckning i boken för sin position inför kommande handelsdag, säger Nasdaqs presstalesperson David Augustsson till TT.

Om det blir något rättsligt efterspel är oklart, enligt Augustsson.

- Men vi har inga planer i nuläget på att inleda något sådant.

TT

Fakta: Tillsyn reglerad av EU-förordning

Finansinspektionen är den myndighet som har tillsynsansvar för handelsplatser som den nordiska råvarubörsen, med befogenhet att övervaka, utreda och besluta om eventuella särskilda avgifter för företag som bryter mot regelverk.

  1. Regelverket bygger på EU:s förordning om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (Emir), som tillkom efter finanskrisen 2008.
  2. Svensk rätt anpassades till Emir i juni 2013 och regelverket kräver bland annat:
  3. Rapportering av alla derivatkontrakt till ett transaktionsregister
  4. Obligatorisk clearing via en central motpart av utpekade OTC-derivat
  5. Rapporteringskrav till FI och EU-myndigheten Esma rörande teknik för hantering av risker
  6. Auktorisation av centrala motparter och transaktionsregister