Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Modebranschen fortsätter växa

Den svenska modebranschen fortsätter att växa, men i en lägre takt. Tillväxten drivs av export medan hemmamarknaden minskar.

Modebranschen - som i stort sett är butikshandeln - omsatte var 237 miljarder kronor under 2013, vilket är en ökning med 3,4 procent jämfört med året före, visar rapport som har finansierats av Tillväxtverket i samarbete med modebranschen.

Exporten ökar

Enligt rapporten minskade omsättningen på den inhemska marknaden med 1,7 procent medan exporten ökade med 6,8 procent. Exportsiffrorna för modebranschen är starkare än den svenska exporten i sin helhet. Svensk export minskade med 0,2 procent under 2013 jämfört med året före.

-Modebranschen har fortsatt att växa trots stora utmaningar för många modeföretag. Det visar att branschen verkligen är en tillväxtindustri, säger Emma Ohlson, generalsekreterare för branschorganet Association of Swedish Brands.

De viktigaste exportmarknaderna är de nordiska länderna samt Tyskland. Andra intressanta marknader som lyfts fram är Storbritannien, Belgien, Nederländerna, Japan och USA.

H&M dominerar

Jätten H&M, som dominerar branschen, hade ett bra år 2013 och omsatte 129 miljarder kronor. H&M drar också upp exportsiffrorna kraftigt. 2013 utgjordes 62 procent av den totala omsättningen av export, men exkluderas H&M sjunker siffran till 23 procent.

Rapporten visar att personlig kontakt spelar störst roll vid valet av exportmarknad. 71 procent av de tillfrågade företagen anger att personliga kontakter är viktiga för val av exportland.

-För oss är det ett väldigt viktigt resultat att ta fasta på för att se hur vi kan hjälpa våra företag att bättre knyta kontakter på potentiella exportmarknader. Vi måste arbeta för att de exportfrämjande insatser som företagen erbjuds och ibland deltar i verkligen är till nytta för dem, säger Emma Ohlson.