Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Svensk export är stark trots avmattning, men när det gäller framtiden är främst de stora företagen något mindre positiva än vid den senaste mätningen, enligt exportkreditbarometern från Svensk Exportkredit (SEK).

Minskad optimism bland exportföretag

Svensk export är fortsatt stark men framtidsoptimismen, främst bland storbolagen, minskar. Det visar den senaste exportkreditbarometern från Svensk Exportkredit (SEK).

De svenska exportföretagens orderböcker signalerar fortfarande goda tider men stämningsläget är något mer dämpat på vissa punkter.

- När det gäller företagens finansiella situation ser vi en nedgång, säger Catharina Henriksson, pressansvarig på SEK, samtidigt som hon poängterar att index fortfarande är högt.

Tidig varningssignal

En faktor som också ändrat sig sedan den senaste mätningen är att bolagen nu i mindre utsträckning än tidigare räknar med att öka antalet anställda. Fler känner också en oro för sina kunders möjligheter att finansiera sina köp.

- Det kan vara en tidig varningssignal. Vi vet sedan tidigare att bristande tillgång till finansiering kan sätta käppar i hjulen för tillväxten, säger Catharina Henriksson.

Totalindex som är en sammanvägning av nuläge och framtidsfaktorer ligger kvar på samma nivå som i juni-mätningen, 53. Index för framåtblickande faktorer sjunker däremot för tredje mätningen i rad och ligger nu på 52.

Men att index ligger över 50 visar ändå på att fler tror på en förbättring än en försämring.

Liten USA-oro

En majoritet av exportföretagen har i dag handel med USA, men bland dem finns ingen utbredd oro för nya handelshinder. En femtedel av företagen som handlar med USA tror att handelshinder skulle påverka deras affärer.

Stora företag är generellt mindre positiva än små och medelstora företag.

- En förklaring kan vara att effekterna av konjunkturavmattningen först noteras hos de stora företagen, säger Catharina Henriksson.