Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Minifabrik ska locka fler till teknikjobb

En digitaliserad minifabrik som tillverkar VR-glasögon. Smarta Fabriker konkretiserar kunskapen om hur industrin digitaliseras. Framförallt handlar projektet om att få ungdomar intresserade av att jobba med teknik.

– Ungdomar i dag är framförallt användare av teknik. En sak vi vill visa med den här fabriken är hur de även kan vara med och utveckla tekniken. Vi vill visa dem vilka yrkesroller och möjligheter som finns, säger Johan Bengtsson, som arbetar på Göteborgs Tekniska College, GTC som projektledare för Smarta Fabriker.

VI BEFINNER OSS på Svenska Mässan under årets upplaga av Scanautomatic och minifabriken med robotar, transportörer, 3D-skrivare och annan utrustning har flyttats från Lindholmen och byggts upp till en upplevelsebaserad utställning på mässgolvet. Den automatiserade, digitaliserade och hållbara fabriken konstruerades i fjol av ett 80-tal studenter tillsammans med handledare från ett 50-tal olika företag.

PRODUKTIONEN HAR TVÅ flöden: kartongbearbetning och leverans av linser. Besökare kan starta produktionen genom att beställa ett par VR-glasögonen av kartong i sin telefon via projektets egen app. Genom appen kan de också styra delar av produktionen. Med hjälp av AI har appen även tränats så att den via molnet kan kvalitetsbedöma glasögonen.

Smarta Fabriker drivs av GTC som ägs av Göteborgs stad tillsammans med stadens stora fordonsföretag AB Volvo och Volvo Cars. Aktörerna bakom projektet är företag, akademi, skolor och andra typer av organisationer.

– Våra partners spelar en väldigt viktig roll. Det är de som står för de nödvändiga expertkunskaperna. Hela projektet bygger på samarbete mellan näringslivet och utbildningar på olika nivåer, säger Johan Bengtsson.

De studerande som har arbetat och arbetar med Smarta Fabriker läser allt från gymnasieutbildningar och yrkesvuxenutbildningar till yrkeshögskola och högskola. Därför har projektet även resulterat i ett antal examensarbeten på olika nivåer.

PÅ MÄSSAN BEMANNAS fabriken av gymnasister från GTC som bland annat har till uppgift att berätta för besökare om den senaste tekniken.

– De här ungdomarna hade aldrig kunnat stå här och informera om hur fabriken fungerar om de inte fått en utbildning som skett i samverkan mellan skola och näringsliv, säger Johan Bengtsson.

Syftet med projektet är att göra teknik och industri attraktivare, att säkra kompetensförsörjning och att stärka svensk industris konkurrenskraft globalt.

För att nå målet att skapa kompetens och sprida kunskap om digitalisering och hållbarhet genomför man aktiviteter med skola och näringsliv och arbetar med att hitta nya sätt att demonstrera Smarta Fabriker. Men Smarta Fabriker handlar också om att vara en kanal för att sprida kunskap åt andra hållet – ut till företagen, inte minst små och medelstora som inte har så stora resurser för omvärldsbevakning.

– Ja, lika viktigt som att studenterna får tillgång till nya rön är att stärka företag runt om i regionen. Det kan vi göra genom att låta dem ta del av den senaste tekniken, säger Johan Bengtsson.

HAN OCH HANS unga medarbetare försöker också sprida sitt budskap genom workshops. Tidsmässigt kan de variera mellan tio minuter och två dagar.

– Vi anpassar oss efter syfte och målgrupp. Om mottagarna är en högstadieklass handlar det framförallt om att inspirera och tala om hur kul teknik kan vara. Men om publiken är en ledningsgrupp på ett företag blir uppgiften att utbilda i industriell digitalisering och de senaste trenderna, säger Johan Bengtsson.

HAN ÄR OPTIMISTISK både vad gäller den framtida kompetensförsörjning inom svensk industri och möjligheterna att hitta hållbara lösningar som kan rädda miljön. Men han vill inte lova något.

– Man måste vara optimist och det vi kan göra är att ge ungdomar en positiv bild av teknik och industri. Att det finns arbeten som ger möjligheter att påverka och göra skillnad. Till exempel genom att bidra till att lösa miljöproblem och skapa bättre levnadsvillkor för andra människor. Och vi kan visa att problemlösning är roligt, säger Johan Bengtsson.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.