Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Anna Johansson, infrastrukturminister deltog i Swedish Maritime Day i Göteborg.

Maritim satsning utan nya pengar

Under sommaren kommer regeringens strategi för den maritima näringen. Men det ingår inte några nya pengar till förväntningar och behov. Västra Götalandsregionen efterlyser däremot nya pengar.

Regeringen närmar sig en nationell maritim strategi där bland annat utvecklingsfrågor och åtgärder kring sjöfarten, fisket, havsbruk, miljöforskning och turismen ska ingå.

På måndagen, under Swedish Maritime Day i Göteborg, presenterade infrastrukturminister Anna Johansson (S) ett första förslag till vision för den maritima näringen:

”En livskraftig, innovativ och hållbar maritim sektor som kan bidra till ökad sysselsättning, en minskad miljöbelastning och en attraktiv livsmiljö”.

– Om man vrider och vänder på visionen kan man komma ganska långt. Det viktiga är att hålla ihop delarna och ta ett samlat grepp. Sedan får vi prioritera bland åtgärder och välja de mest angelägna för att nå resultat, sade Anna Johansson och betonade att visionen och de ”åtgärdsområden” inom den maritima sektorn hon berättade om inte var en färdig strategi. Inom strategin vill hon få igång ett ”utvecklingshjul” där insatser ständigt utvärderas och förnyas.

I nästa vecka ska hon bland annat träffa olika parter och intressenter för att höra om ytterligare önskemål, behov och förväntningar som bör vägas in i en maritim strategi. Hon hoppas sedan att under sommaren lägga fram regeringens strategi för den maritima näringen.

Ser du en ”prislapp” för regeringen på en maritim strategi?

– Inte primärt. Det handlar inte om nya pengar utan snarare om att omfördela pengar som i dag finns på flera departement och myndigheter. Enskilda inslag i strategin kan kanske långsiktigt få mer pengar, säger Anna Johansson.

Inom Västra Götalandsregionen pågår sedan 2008 ett arbete med en maritim strategi. 100 miljoner kronor har satsats i olika projekt.

Anders Carlberg, maritim expert på Västra Götalandsregionen, var nöjd med Anna Johanssons ansats till en maritim strategi. Men han efterlyser nya pengar.

– När strategin ska omformas till konkreta åtgärder, vad som ska göras, behövs nya pengar. Ett exempel kan vara forskning kring sjöfarten. Om det inte blir nya pengar behövs en minister eller myndighet som blir ansvarig för en omfördelning av dagens pengar. I dag finns 20 myndigheter med maritima intressen, säger Anders Carlberg.

Det maritima klustret i Västra Götaland omfattar i dag cirka 20 000 anställda i 3 000 företag.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.