Många fler tvingas registrera hantverkare

ANNONS

1 januari 2016 måste alla byggherrar införa personalliggare när det ska byggas, renoveras och byggas om.

Detta gäller byggarbete i allt från kärnkraftverk, fastigheter, butiker - till landets samtliga bostadsrättsföreningars gemensamma utrymmen.

- Nästa år införs det krav om personalliggare i byggbranschen. Det är samma lagstiftning som vi har inom restaurang-, frisör- och tvätteribranschen sedan några år tillbaka, säger Conny Svensson, nationell samordnare på skatteverket.

- Men detta handlar absolut inte om när privatpersoner bygger någonting i sina villor, fritidshus eller i själva lägenheten i bostadsrättsföreningen.

Den nya lagen om personalliggare omfattar alla byggherrar som bygger någonting där entreprenörssumman överstiger fyra basbelopp, 180000 kronor, exklusive moms.

ANNONS

Personalliggaren ska vara elektronisk, där alla näringsidkare som jobbar i fastigheten ska registreras. Vilka de är och när de börjar och slutar.

- Sedan kan vi från skatteverket göra oannonserade besök och kolla vilka som jobbar ute på byggena och om de finns med i liggaren eller inte, säger Conny Svensson.

Alla byggnadsarbeten som överstiger 180000 kronor ska anmälas till skatteverket innan bygget startar.

Sedan ska det finnas en personalliggare, som ska vara tillgänglig för kontroll.

Detta är ett sätt för myndigheten att komma åt svartjobb inom byggnadsbranschen.

- När det gäller bostadsrättsföreningar så är det de som har ansvaret som byggherre, men lagstiftaren säger att man kan överlåta ansvaret till en entreprenör som tar hand om alltihop. Och i många fall kommer det nog att bli så. Men då måste man upprätta ett skriftligt avtal, muntligt räcker inte.

De nya reglerna gäller såväl svenska som utländska företag, utan undantag.

ANNONS

Rent tekniskt finns det flera olika lösningar med elektroniska personalliggare. Det kan vara elektroniska dosor där hantverkarna checkar in och ut. Det kan gå med mobiltelefoni eller annan fast installation.

I restaurangbranschen finns det redan fungerande system med elektroniska personalliggare.

- Det kan vara så att man köper in sig på någon applikation för personalliggare, vilket kommer att kosta ett par tusenlappar kanske. Det beror på vad man väljer för någonting, säger Conny Svensson.

Men vad gör en bostadsrättsförening som får en akut takläcka?

- Kostar det mer än 180 000 kronor, ja, då måste man ha en personalliggare.

Lagen träder i kraft 1 januari nästa år, men det kommer att vara övergångsregler för dem som påbörjar ett byggarbete i år.

Och under första halvåret 2016 kommer skatteverket hålla en mjuk linje så att folk får tid på sig att anpassa sig till de nya kraven.

ANNONS