Löneökning på Volvo ledde till lägre pension

På AB Volvo slog man samman löneökningarna för 2023 och 2024. Men då slog delar av pensionsavsättningarna i taket för äldre Volvomedarbetare – som nu kan förlora mer än 10 000 kronor i pension per år.