Huset på Björholmsvägen 50 i Kyrkesund, Klövedal sålt igen efter kort tid

Nu har fastigheten på Björholmsvägen 50 i Kyrkesund, Klövedal bytt ägare.