Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Sofia Klingberg, dietist och forskare på Sahlgrenska akademin på Göteborgs universitet, har visat att stressigt jobb kan leda till viktökningar bland kvinnor. Bild: PER WAHLBERG
Sofia Klingberg, dietist och forskare på Sahlgrenska akademin på Göteborgs universitet, har visat att stressigt jobb kan leda till viktökningar bland kvinnor. Bild: PER WAHLBERG

Kvinnor går upp i vikt när kraven på jobbet är höga

Kravfyllda jobb får kvinnor att gå upp i vikt, visar ny forskning från Göteborgs universitet. Sambandet mellan hög arbetsbelastning och vikt gäller dock inte för män, enligt dietisten och forskaren Sofia Klingberg på Sahlgrenska Akademin.

Kräver ditt jobb att du stressar för att hinna med arbetsuppgifterna? Då är risken för en kraftig viktuppgång stor. Åtminstone om du är kvinna, visar en ny studie framtagen på Göteborgs universitet.

– Vi kunde se att kvinnorna som under en lång tid exponerats för höga krav i sitt arbete hade en 20 procent högre viktökning jämfört med gruppen kvinnor med lägre krav i jobbet, säger Sofia Klingberg, forskare inom samhällsmedicin och folkhälsa vid Sahlgrenska akademin.

20 år långt forskningsprojekt

Slutsatsen följer på en omfattande forskning utförd i Västerbotten. Under 20 års tid undersöktes totalt 3 800 kvinnor och män i åldersspannet 30–60 vid tre tillfällen vardera. Vid hälsokontrollerna fick personerna frågor om arbetsrelaterade krav samtidigt som vikten uppmättes.

Utöver att kvinnor med högre arbetsbelastning riskerar större viktuppgång, fann Kling och hennes kollegor att sambandet saknas när det kommer till män. Varför är dock inte klarlagt, trots att studien tagit hänsyn till faktorer som exempelvis akademisk bakgrund, kost och träning.

– Vi har inte kunnat utröna vad det beror på. Vi har förstås justerat för livsstilsfaktorer såsom kostkvalité, fysisk aktivitet och rökning samt vilket BMI personen hade i början av studien. En möjlig felkälla är att individerna fått självskatta sin kosthållning, säger Klingberg.

Själv tror hon att ansvarsfördelningen i privatlivet kan vara en bidragande faktor till varför det är just kvinnor som påverkas.

– Trots att Sverige är ett relativt jämställt samhälle tar kvinnor ett större ansvar för hem och familj. Man kan tänka sig att om pressen hela tiden är hög kan det gå ut över möjligheten att ta hand om sig själv, säger Klingberg.

Kan vara skadligt

Att många upplever arbetslivet som tufft är något som fackförbundet Unionen kan visa på i en kommande undersökning om stress i arbetslivet, framtagen med hjälp av Novus. Merparten av de tillfrågade privatanställda tjänstemännen känner av de tuffa kraven, speciellt kvinnor. Enligt fackförbundets utredare Annica Hedbrant kan en sådan arbetsbelastning påverka hälsan negativt.

– Om arbetsbelastningen jämt är för hög kan det vara skadligt, men vad som är en för hög arbetsbelastning är individuellt. Rör det sig om periodvisa arbetstoppar behöver det inte vara så.

Upplever man återkommande sin arbetsbörda som för stor är det en fråga som ska tas upp med arbetsgivaren, fortsätter hon. Men innan chefen kopplas in kan det vara en god idé att konkretisera vad det är som skapar stressen, säger Hedbrant och exemplifierar:

– Kanske kan det bero på att den anställde får arbetsuppgifter från olika håll eller att ens ansvarsområde är otydligt formulerat. Oavsett så är det bra att lyfta den här typen av frågor, dels för en själv men även för andra på arbetsplatsen.

Viktfällan för både män och kvinnor

En annan tydlig varningsflagga om att jobbstressen är för hög är om man aldrig hinner ta en kopp kaffe med kollegorna.

– Om du ständigt måste jobba in lunchen och fikapausen och först hinner reflektera över arbetsdagen hemma under återhämtningstid är det en fråga som måste tas upp, säger Hedbrant.

Enligt Sofia Klings studie visade sig en faktor kopplat till arbetslivet leda till rejäla viktökningar för både de manliga och kvinnliga forskningsdeltagarna. De som saknade kontroll över sitt jobb, det vill säga sällan fick lära sig något nytt eller exempelvis hade lägre inflytande över sina arbetsuppgifter, såg viktuppgångar om 10 procent under studiens gång.

Höga krav på jobbet? Testa dig själv med frågor från forskningsstudien:

Testet ger 4-16 poäng. 11 poäng eller mer = höga krav.

Kräver ditt arbete att du arbetar mycket fort?

Ja ofta = 4

Ja ibland = 3

Nej sällan = 2

Nej så gott som aldrig = 1

Är ditt arbete psykiskt påfrestande?

Ja ofta = 4

Ja ibland = 3

Nej sällan =2

Nej så gott som aldrig = 1

Har du tillräckligt med tid för dina arbetsuppgifter?

Ja ofta = 1

Ja ibland = 2

Nej sällan = 3

Nej så gott som aldrig = 4

Förekommer det motstridiga krav i ditt arbete?

Ja ofta = 4

Ja ibland = 3

Nej sällan = 2

Nej så gott som aldrig = 1

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.