Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt GP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut

Kulturbyggnad vid Artisten ska bjuda in staden

Fler publika lokaler som konstgallerier och scener samt en uppgång från Västlänken. Visionen om en ny byggnad för hela den konstnärliga fakulteten på Göteborgs universitetet har gått in i en ny fas.

Senast år 2020 ska Akademin Valand och Högskolan för design och konst (HDK) slås ihop till en institution. Syftet är att använda lärosätets resurser mer effektivt och att studenterna ska ha möjlighet att arbeta mer gränsöverskridande med de olika konstarterna. På längre sikt ska hela fakulteten, där även Högskolan för scen och musik ingår, samlas i en gemensam byggnad.

– Vi vill kunna erbjuda en utbildning med en bredd som blir attraktiv på arbetsmarknaden och som vi vet efterfrågas av våra studenter. En del i det är att samla alla konstarterna i samma hus, berättar Mark Wennerström, projektledare för den konstnärliga fakultetens lokalprogram.

Målet är att det nya huset ska stå färdigt år 2025. Med största sannolikhet kommer det att vara någon form av utbyggnad av nuvarande Artisten, men hur stor den kommer att bli är fortfarande under  utredning. Efter en idéfas där man gick vidare med ett arkitektförslag från Tham & Videgård, har nu en förstudie inletts. Redan nu är en genomgående tanke att lokalerna ska bidra till att tillgängliggöra studenternas arbete i en högre grad, genom till exempel synliga utställningslokaler.

– Med den nya byggnaden hoppas vi kunna bli tillgängliga för fler grupper. Våra studenter och forskare har en mängd framträdanden, utställningar, konserter och andra publika arrangemang. Vi hoppas att det nya huset kan göra att fler hittar till oss, säger Mark Wennerström.

SANNOLIKT ÄR OCKSÅ att byggnaden kommer att rymma en av Västlänkens tre uppgångar från Korsvägen. Från början var tanken att uppgången skulle komma upp i Renströmsparken, något som de närboende satte sig emot.

– Vi såg i stället en möjlighet i att förlägga uppgången till den nya byggnaden, säger Mikael Lindberg.

Han projektleder utvecklingsprojektet för Akademiska Hus, som är fastighetsägare och den framtida byggherren. Byggnaden kommer att ingå i universitetsområdet vid Näckrosdammen, där Göteborgs universitet kommer att utveckla och samlokalisera den konstnärliga fakulteten, humanistiska fakulteten och universitetsbiblioteket som redan ligger i området. Målet från universitetets sida är att skapa en inspirerande arbetsmiljö och möta förväntningar i en ökad internationell konkurrens, genom till exempel nya utbildningslokaler, forskningsmiljöer, mötesplatser och fler studieplatser. Genom att förtäta och bygga om vill man också fördjupa samverkan över institutionsgränserna.

OMBYGGNADEN AV DEN humanistiska fakulteten har redan påbörjats, men om det blir den nya konsthögskolan som blir näst ut är för tidigt att säga.

– Det är med stor respekt man närmar sig det här. Vårt arbete handlar om hur en fysisk miljö kan stödja den konstnärliga fakulteten i deras arbete, så vi följer deras process väldigt nära. Sedan har vi alla förväntningar. Det är inget som man kan brådska igenom och vår styrelse har ännu inte fattat några beslut, säger Mikael Lindberg.

DET NYA OMRÅDET beskrivs som en pusselbit som ska knyta ihop Göteborgs kulturstråk, från operan vid hamnen, via Kungsportsavenyen och Götaplatsen genom Näckrosparken till evenemangsstråket vid Korsvägen. I området ska det finnas publika lokaler som till exempel rymmer kaféer, restauranger och gallerier som får fler människor att röra sig i området.

– Campus har tidigare karaktäriserats av att vända sig inåt mot verksamheten. Nu ska vi försöka möta staden och göra det tryggare och trevligare runt det här kvarteret. Det är allt för få som känner till den härliga oasen som Näckrosen är och få som inte har med universitetet att göra som besöker platsen. Vår vision är att ändra på det och att få många fler att besöka parken, säger Mikael Lindberg.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.