Kreativ entreprenör vill se fler samarbeten

Josephine Bauer ser samband mellan kultur, näringsliv och folkrörelser. Teater Bauer vill gärna öka samarbetet och minska fördomarna.

ANNONS

Du startade Teater Bauer 2015. Varför då?

– Därför att vi tyckte att det var något som saknades. Vi vill vara en teater med fokus på publiken, på bra texter med poesins kraft som grund och på att skådespelarna hittar tillbaka till den klassiska berättarkonsten.

Vad har ni hunnit med hittills?

– Vi har spelat revyn Vanligt Folk på Brewhouse i Göteborg som fick ett fantastiskt mottagande. I höst åker vi ut på turné med den i södra Sverige. Vi har också inlett bra samarbete och diskussioner med ABF, Folkets hus och parker, Riksteatern Väst och kulturnämnderna i Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad.

ANNONS

Men du vill också gärna se att näringslivet engagerar sig mer på kulturområdet?

– Ja, jag ser oss konstnärer som samhällsbyggare, precis som näringslivet är. Om Göteborg och regionen ska vara attraktivt och utvecklas behöver vi ett levande kulturliv. Det är ju företagens kunder och anställda som är vår publik. Det borde gå att hitta massor av winwinsamarbeten. Generellt borde samhället stödja kulturen mycket mer, eftersom vi gör ett mycket viktigt jobb. På Teater Bauer har vi tagit på oss ett ansvar att turnera kontinuerligt med fullskalig vuxenteater och binda ihop stad och region. Det regionala uppdraget saknas i dag och vi har satsat egna pengar för att ge projektet en bra start.

Vad tror du krävs för att få till en förändring?

– Jag tror att många inom näringslivet har för lite kunskaper om kulturens villkor och betydelse. Sedan finns det säkert massor av förutfattade meningar på båda sidor som vi måste jobba med. Typ: alla som jobbar med teater är vänster, är där främst av politiska skäl, vill vara fattiga och är inga entreprenörer. Men det är fel! Vi skulle ha mycket att vinna på att ta till oss mer av det entreprenörstänk som finns i näringslivet. Och det går att göra utan att göra avkall på den konstnärliga integriteten. Jag skulle välkomna om någon representant från näringslivet ville sitta i teaterns styrelse.

ANNONS

Och vad skulle ni kunna ge tillbaka?

– Förutom ett levande kulturellt samhälle, så går det säkert att hitta massor av intressanta samarbeten där vi kan lära av varandra för att stärka sammanhållningen i regionen.

Ni vill vara en teater som utgår från den vuxna publiken. Vad innebär det?

– Ja, konkret kan det eventuellt bli en riksturné med Vanligt Folk efter höstens och vårens turné i vår region, Blekinge och Skåne. Vår vision är att vara tillgänglig för människor i deras vardag. Och om man menar allvar med det måste man ju turnera. Vi har också börjat diskutera nästa produktion. Då pratar vi också med publiken för att ta reda på vad den är intresserad av. Just nu lutar det åt att det blir ett familjedrama. Om det blir nyskrivet eller gammalt få vi se. Vi vill ju spela saker med mänskliga teman som intresserar många vuxna, oavsett om de är 16 eller 100 år gamla.

För att återkoppla till näringslivet där en stor del av befolkningen tillbringar minst 40 timmar per vecka. Kan man tänka sig att hämta konstnärliga idéer därifrån?

– Javisst, det vore ju jätteintressant att få veta mer om vad vi tänker om framtiden. Särskilt nu när det händer så mycket med tekniska innovationer, digitalisering, robotisering, globalisering med mera. Samtidigt är vi fortfarande människor med mänskliga behov och en strävan efter anständiga liv. Vi behöver skapa kontaktytor, börja träffas och prata med varandra.

ANNONS
ANNONS