Kranskommunerna där priserna kan rusa när räntan sjunker

Bostadspriserna väntas stiga i takt med att räntan sänks. Det kommer även påverka marknaden i kranskommunerna. Två mäklare i Göteborgsområdet siar om vilka områden de tror att priserna kommer stiga som mest.