Korruptionsexperten kritisk mot Sernekes band till Järfälla kommun

Ulrik Åshuvud, ordförande i Transparency International Sverige, riktar kritik inte minst mot Järfälla kommuns sätt att hantera de intressekonflikter som GP avslöjat kring byggbolaget Serneke. Han har nyligen lyft problemen med intressekonflikter och vänskapskorruption till regeringen.
– Vi tycker man bör genomföra en nationell kampanj mot det här.

ANNONS

GP:s granskning som visade att en kommunal tjänsteman i Stockholmskommunen Järfälla suttit på dubbla stolar i över tre år i sitt samröre med byggbolaget Serneke ledde till att tjänstemannen tillfälligt togs ur tjänst och sedan tvingades lämna sitt styrelseuppdrag i en fjällby där Serneke är huvudägare.

Det dröjde sedan länge innan kommunen vidtog ytterligare åtgärder. Något som Ulrik Åshuvud, ordförande i Transparency International Sverige, kritiserade.

Viktigt att man drar lärdom

– Det är sannolikt inte lämpligt att tjänstemannen fortsätter att hantera Serneke för kommunens räkning, sade Ulrik Åshuvud till GP.

– De har haft mycket kontakt, relationen och intressena finns kvar, och även om det inte är tjänstemannen som fattar de slutgiltiga besluten så finns risken kvar att han kan påverka.

ANNONS

Efter att GP delgett bland annat antikorruptionsexpertens kritik till kommunstyrelsens ordförande kom beskedet – endast ett par dagar innan GP:s publicering – att tjänstemannen har blivit av med jobbet i kommunen.

– Utan insyn i de arbetsrättsliga övervägandena i detta fall kan konstateras att ledningen i en kommun alltid har ett ansvar att säkerställa att det finns ett ändamålsenligt förebyggande arbete mot oegentligheter inklusive kontroll och bedömning av anställdas bisysslor. Det är viktigt att man drar lärdom av det inträffade och ser över rutiner för hur bisysslor och risker för intressekonflikter dokumenteras och handläggs i förvaltningen, säger Ulrik Åshuvud.

Transparency International Sverige ingår i ett globalt nätverk med ett hundratal nationella avdelningar världen över som sprider kunskap om korruption och dess skadeverkningar. Målet är att verka för ökad transparens, integritet och ansvarsutkrävande, och organisationen är oberoende gentemot statsmakterna.

LÄS MER:Kommuntjänsteman fick Serneke att investera miljoner i egna skidbyn

Ulrik Åshuvud, ordförande för Transparency International Sverige.
Ulrik Åshuvud är ordförande för den svenska grenen av Transparency International. Han reagerar starkt på det som framkommit i GP:s granskning. Bild: Transparency International

Kritiken: Agerandet gynnar Serneke – inte Järfälla kommun

Ulrik Åshuvud pekar bland annat på GP:s avslöjande att tjänstemannen aktivt gett Ola Serneke tips på hur han ska agera.

– Det är inte en tjänstemans sak att ge några sådana tips, han sitter på andra sidan förhandlingsbordet. Hans roll är att dra fram verksamheter som i första hand gynnar kommuninvånarna och kommunens utveckling, inte bolagets.

Tipsa GP:s grävgrupp

Känner du till missförhållanden eller oegentligheter? Tipsa GP:s granskande reportrar på ett säkert sätt med den krypterade appen Signal, som finns att ladda ner här.

Skicka dina meddelanden i appen till 0701468352.

Misstänkta brister i sådana här frågor handlar enligt Ulrik Åshuvud om förtroende.

ANNONS

– Det handlar i slutänden om tillit till den offentliga verksamheten, att man kan lita på att offentliga tjänstepersoner inte sitter på dubbla eller flera stolar. Det kräver transparens kring skeendet.

– Detta är inget man kan vifta bort, det är en grundbult att man kan lita på tjänstemännens agerande.

LÄS MER:Ola Serneke: ”Jag har inte varit en god förebild”

Transparency International: Järfälla måste göra ny utredning

Enligt Ulrik Åshuvud måste Järfälla kommun göra en ordentlig utredning av vad som skett.

– Om intressekonflikten lett till något oegentligt i det här fallet måste kommunen reda ut, antingen själva eller via en extern utredning. Men det är kommunens ansvar att se om någon skada skett, innan dess kan man inte ta ställning.

LÄS MER:Ola Sernekes resa – från uppstart till avgång

– I grunden handlar det om bristen på rutiner kring bisysslor, vilket det bevisligen fanns i Järfälla kommun. Att det har begåtts fel har kommunen redan konstaterat, där de agerat först efter GP:s avslöjande och tagit ställning till att bisysslan är olämplig.

Det är en grundbult att man kan lita på tjänstemännens agerande

Emma Feldman (M) är kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

– Det jag har hört och sett är ett olämpligt agerande, säger hon.

Har Serneke fått några otillbörliga fördelar i Järfälla?

– Nej.

Hur vet du det?

– Jag förhåller mig till de avtal som vi har beslutat om. Det gäller markanvisningsavtal, marköverlåtelseavtal och sedan har vi en detaljplaneprocess. Det är ju de frågorna som kommunstyrelsen fattar beslut i, säger Emma Feldman.

ANNONS

Ordföranden i antikorruptionsorganisationen Transparency International säger att kommunen borde göra en mer omfattande utredning i frågan för att ta reda på detta. Hur ser du på det?

– Jag kan bara utgå från de ärendena som vi har haft uppe för beslut i kommunstyrelsen. Där litar jag på och har fullt förtroende för våra tjänstemän på samhällsbyggnadsavdelningen och det underlaget.

Transparency International Sverige har tidigare konstaterat att de största riskerna i Sverige vad gäller korruption inom offentlig sektor är kopplade till upphandling och så kallad vänskapskorruption med både intressekonflikter och utnyttjande av ställning och makt.

– Detta är en fråga som vi driver som en betydande risk i offentlig verksamhet, och det är en av de viktigaste punkterna i de nio förslag som vi nyligen lade fram till regeringen som komplement till dess beslutade handlingsplan mot korruption. Det är en så pass viktig fråga att vi tycker att man bör genomföra en nationell kampanj för att förebygga förtroendeskadliga bisysslor och direkta intressekonflikter i den offentliga sektorn, säger Ulrik Åshuvud.

I ett mejl skriver Sernekes presschef till GP att Serneke inte fått några fördelar av de nära banden till kommuntjänstemannen.

Regeringens handlingsplan ska minska korruptionen i kommuner

I december i fjol gav regeringen myndigheten Statskontoret i uppdrag att främja statliga myndigheters arbete mot korruption. En handlingsplan mot korruption i offentlig förvaltning ska innehålla bland annat ett antal principer som bör vägleda förvaltningens arbete. Det ska finnas stöd för ett utvecklat arbetssätt mot korruption, och stöd för analys av korruptionsrisker ska tas fram.

ANNONS

– Om man är tydlig i en offentlig verksamhet, till exempel i en kommunal förvaltning, vet de anställda vad som gäller. Och det är inte något man kan säga bara en gång, utan något som måste vara genomgripande och upprepas med jämna mellanrum i olika sammanhang så det inte finns några oklarheter, säger Ulrik Åshuvud.

– Riskerna kan vara större inom kommunal verksamhet än inom statlig, eftersom tjänstemän och förtroendevalda av naturliga skäl är närmare vad som händer i kommunen där hen själv oftast bor.

LÄS MER:Efter GP:s granskning: Kommuntjänsteman tvingas bort från Sernekeuppdrag

Missa inte det senaste från GP Ekonomi!

Nu kan du få alla våra ekonominyheter, reportage och analyser som en liten notis direkt till din telefon.

Klicka på följ-knappen här intill vid taggen Ekonomi!

ANNONS