Klyfta mellan unga män och kvinnor på bostadsmarknaden

Det är stora löneskillnader mellan unga män och kvinnor – trots att den senare gruppen är mer utbildad. Och det innebär att kvinnorna stängs ute från bostadsmarknaden, visar färska siffror från bolåneinstitutet SBAB.
– Det är lite lättare för unga män än väntat, men det är otroligt svårt för unga kvinnor, säger Linda Hasselvik, boendeekonom på SBAB.