Swedbanks chefsekonom Anna Breman. Arkivbild.
Swedbanks chefsekonom Anna Breman. Arkivbild.

Kliv tillbaka för tillväxten

Bostadsbyggande och bättre integration är nyckeln till fortsatt svensk tillväxt, enligt Swedbank. Men i världen är den framväxande populismen är ett hot mot den ekonomiska utvecklingen, anser banken.

ANNONS

Västländernas ekonomier stapplar fram, och Sverige står inte opåverkat av läget i omvärlden. Ekonomer är överens om att tillväxten sjunker de kommande åren. Swedbank spår i en ny konjunkturprognos en tillväxt på 3,3 procent i år och 2,3 procent nästa år, vilket ligger nära regeringens siffror som presenterades förra veckan.

- Det är två saker som framför allt behövs för att svensk ekonomi ska växa. Det handlar om arbetsmarknaden och bostadsbyggandet, som måste fortsätta öka, säger Anna Breman, chefekonom på Swedbank.

ANNONS

Delad arbetsmarknad

Bostadsbyggandet bidrar i sig till BNP-tillväxten, och tillgång till bostäder möjliggör för unga och nyanlända invandrare att söka jobb och utbildningar.

Och den ökande tudelningen på arbetsmarknaden, där inrikes födda med eftergymnasial utbildning har lätt att få jobb medan utrikes födda och de med låg utbildningsnivå halkar efter, kräver fler åtgärder, fortsätter Breman.

- Uttrycket att om man står med ena foten i kokande vatten och den andra i en ishink så är genomsnittet kanske okej, men det är inte så bekvämt. Så är läget på svensk arbetsmarknad just nu.

Populismen ett problem

På många håll i västvärlden behövs enligt Swedbank reformer för att få fart på ekonomin. Det kan handla om allt från utbildningsreformer till att förändra skattesystemet. Men det försvåras av populistiska strömningar, som Donald Trumps framgångar och britternas ja till EU-utträde ses som symptom för.

- Populism är att ha enkla lösningar på komplexa problem, lösningar som höjer produktivitetstillväxten till exempel. Det blir svårt för politiker i de etablerade partierna att göra de tuffa reformer som behövs, säger Anna Breman.

ANNONS

I Sverige ser läget lite annorlunda ut.

- Den ekonomiska utvecklingen har varit så mycket bättre i Sverige. Men det är ett svagt politiskt läge i riksdagen som gör det svårare att tag i några av de svåra långsiktiga frågorna, som bostadsmarknaden. Vi fick ingen bostadspolitisk överenskommelse till exempel. Det hade varit bra för tillväxten.

Fakta: Swedbanks konjunkturprognos

BNP-tillväxten i Sverige blir enligt Swedbanks prognos 3,3 procent i år, 2,3 procent 2017 och 2,0 procent 2018.

Arbetslösheten kommer att landa på 6,8 procent i år, 6,3 procent 2017 och 2018.

Inflationen blir 1,1 procent i år, 1,8 procent 2017 och 2,6 procent 2018

Banken bedömer att världsekonomin kommer att växa med omkring tre procent årligen de kommande åren, med geografiska skillnader. Tillväxten i euroområdet och USA blir måttlig och på tillväxtmarknaderna spretar det.

Källa: Swedbank

ANNONS