Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Riksgäldsdirektör Hans Lindblad. Arkivbild.

Klirr i kassan för staten

Oväntat hög tillväxt och ökad sysselsättning ger klirr i kassan för staten. Vad som såg ut att bli ett underskott i år har nu vänts till överskott, vilket glädjer finansminister Magdalena Andersson (S).

- Vi har fått fler människor i arbete och det ökar ju skatteintäkterna. Men sedan har vi också minskat utgifterna på viktiga områden, inte minst kostnaderna för migration är ju betydligt lägre än vad de har varit tidigare, säger Magdalena Andersson till TT.

- Det bekräftar ju bilden av att vi har ordning och reda i statens finanser och att regeringens finanspolitik, som vi lade fram i budgetpropositionen, är väl avvägd, tillägger hon.

Från minus till plus

Riksgäldsdirektören Hans Lindblad pekar i en kommentar ut lyftet för skatteinkomsterna till följd av hög tillväxt och ett lyft för sysselsättningen som de viktigaste faktorerna bakom steget från minus till plus på budgetsaldot 2017.

I år beräknas budgetsaldot visa ett överskott på 28 miljarder kronor. Nästa år hägrar 47 miljarder. I senast föregående prognos räknade Riksgälden med ett underskott på 17 miljarder i år och ett överskott på 124 miljarder kronor 2018.

Det minskade överskottet 2018 hänger samman med att Riksbanken inte kommer att betala tillbaka lån som tagits för att stärka valutareserven, vilket sänker saldot med 77 miljarder kronor. Räknar man bort detta ur kalkylen stärks dock saldot med 24 miljarder kronor nästa år, enligt Riksgälden.

Drar ned på upplåning

För Riksgälden innebär årets och nästa års stärkta budgetsaldo att man drar ned på statens upplåning med stats- och realobligationer till 63 miljarder i år och 49 miljarder nästa år. Tidigare låg beräkningen på 65 miljarder respektive 63 miljarder.

När det gäller kortare upplåning, med så kallade statsskuldväxlar, sänks upplåningen till 88 miljarder i år och 20 miljarder 2018, mot tidigare beräkningar på 110 miljarder respektive 60 miljarder.