Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Juridisk översyn viktig för par med särkullbarn

Många par lever med barn från tidigare relationer. En sådan situation kan bli mycket snårig om en av föräldrarna går bort och det saknas testamente. ”Det kan i sämsta fall innebära att man behöver flytta från sin bostad”, säger juristen Johanna Sixtensson.

Äktenskapslöftet ”tills döden skiljer sig åt” kan nog i dag sägas vara av mer symbolisk karaktär. Många äktenskap och relationer tar slut långt innan löftet behöver infrias och nya familjekonstellationer med barn från tidigare relationer, så kallade särkullbarn, är vanliga. Att leva i ett äktenskap med ett eller flera särkullbarn är en juridisk snårig situation när det kommer till arv.

Familjerättsjuristen Johanna Sixtensson förklarar varför.

– Har man barn från en tidigare relation ärver de barnen alltid framför den person som man är gift med. Det skiljer sig från när man bara har gemensamma barn, då makarna först ärver varandra och arvet går vidare till barnet när den efterlevande partnern har gått bort, säger hon.

I en situation där det saknas testamente kan den efterlevande partnern få stora problem.

– Många bygger upp sin ekonomi tillsammans med den man lever med. Äger man sin bostad ligger ofta en väldigt stor del av det man äger i bostadens värde. I en dödsfallssituation kan det då vara så att hälften av bostadens värde ska lösas ut till särkullbarnen. Har man inte pengarna kan det i sämsta fall innebära att man behöver flytta från bostaden, säger Johanna Sixtensson.

ENLIGT LAG HAR barn alltid rätt till sin så kallade laglott om en förälder går bort. Den utgör hälften av barnets arvslott och kan innebära halva värdet av förälderns totala förmögenhet, beroende på utfallet av bodelningen mellan makarna. Laglotten går inte att testamentera bort. Vid ett dödsfall får man alltså räkna med att hälften av partnerns förmögenhet kan gå till särkullbarnen. Den andra hälften kan man däremot påverka genom ett testamente.

– Särkullbarnen har alltid rätt till sin laglott men resterande del kan man testamentera till sin make eller maka. Beslutet om att begära ut sin laglott eller inte ligger sedan hos särkullbarnen, säger Johanna Sixtensson.

HENNES ERFARENHET ÄR dock att de allra flesta väljer att ta ut sin laglott, även om det innebär att förälderns efterlevande partner tvingas sälja bostaden.

– Jag har även exempel på familjer där särkullbarnen växt upp ihop med den efterlevande partnern men ändå kräver sitt arv direkt. Man ser det som att det är något som tillhör en själv och som man inte vill vänta på eller riskera att det har mindre värde längre fram. Så det är nog bra att vara förberedd på att särkullbarnen vill få ut sitt arv, säger hon.

Johanna Sixtensson förtydligar att det är själva värdet på tillgångarna som särkullbarnen i första hand har rätt till. Om den efterlevande maken har ekonomin att lösa ut särkullbarnen har barnen alltså ingen rätt att kräva del i makarnas gemensamma bostad.

I EN SITUATION där ekonomin inte tillåter detta finns det lösningar som går ut på att den efterlevande får nyttjanderätt till bostaden, trots att särkullbarnen blir ägare, men det är inte tillämpbart i alla situationer och ingenting som Johanna Sixtensson förordar.

– Det kan jämföras med att du är hyresgäst till särkullbarnen. Det kan bli en väldigt knepig situation. Risken är att de kommer ha mycket åsikter om vad du får göra med bostaden och hur du underhåller den för att den inte ska minska i värde, säger hon.

EN ANNAN FAKTOR som påverkar situationen är särkullbarnens ålder.

– Om barnet är omyndigt, är det den andra föräldern i egenskap av vårdnadshavare och förmyndare som ska bevaka barnets arvsrätt. Den personen har enligt lag inte rätt att, för barnets räkning, avstå arvet mer än i vissa undantagsfall, säger Johanna Sixtensson.

Är paret dessutom inte gifta utan sambor, kan situationen bli ännu mer problematisk.

– Sambor har aldrig någon arvsrätt enligt lag utan här går hela arvet alltid direkt till barnen, säger Johanna Sixtensson.

Hennes rekommendation till sambopar med barn är därför tydlig:

– Alla sambopar bör överväga att gifta sig!

FÖRUTOM ATT REGLERA arvet i ett testamente rekommenderar Johanna Sixtensson att man även funderar över att teckna en livförsäkring. Ersättningen från en livförsäkring omfattas normalt inte av arvsreglerna utan tillfaller oavkortat den person som man har satt som förmånstagare.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.