Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt GP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
I Göteborg är jobbtillväxten starkare än i både Stockholm, Malmö och landet i stort. Bild: Christian Cvek
I Göteborg är jobbtillväxten starkare än i både Stockholm, Malmö och landet i stort. Bild: Christian Cvek

Jobbtillväxten i Göteborg bäst av storstäderna

Kyligt läge för Volvo och stark jobbtillväxt i regionen – men det krävs "rejäla krafttag" för att minska arbetslösheten bland utrikes födda. Det är några av punkterna som lyfts i Business Region Göteborgs konjunkturrapport för hösten 2019.

Läget är kyligt för fordonsindustrin och IT-företagens konjunkturläge är sämre än i våras. Samtidigt uppger företag inom maskinindustri, kemiindustri och partihandel att konjunkturen är stark, enligt Business Region Göteborgs, BRG, rapport om konjunkturläget i Göteborg för hösten 2019.

– Jag tycker att det viktigaste budskapet är att vi har haft en konjunkturnedgång sedan ett och ett halvt år tillbaka, men att den nedgången har bromsats upp. Förväntningen framöver är ett oförändrat konjunkturläge, säger Henrik Einarsson, etableringschef på BRG.

Han fortsätter:

– Det som sticker ut är att den här uppbromsningen sker upp trots att fordonsindustrin, som är en stor och viktig bransch för Göteborgsregionen, har justerat ned sina omdömen och inte är lika optimistiska som förut. Det tyder på att det finns en mångfald och motståndskraft i övriga näringslivet som balanserar upp det.

Fler sysselsatta än förra året

BRG:s konjunkturrapport kommer ut fyra gånger om året och är en sammanställning av konjunkturläget i Göteborgsregionen. Man tittar bland annat på Västra Götalandsregionen och SCB:s konjunkturindex, läget för näringslivet, sysselsättningsgrad och bostadspriser.

I den senaste rapporten, som publicerades på onsdagen, framgår att jobbtillväxten är starkare i Göteborg än i de andra storstadsregionerna. Under det tredje kvartalet var omkring 565 000 göteborgare sysselsatta. Föregående år var motsvarande siffra 552 000. Faktum är att jobbtillväxten är fyra gånger större i Göteborg än i landet i stort.

"Ett styrketecken"

– Det är ett styrketecken. Göteborg skiljer ut sig ganska kraftigt mot övriga riket vilket betyder att arbetsmarknaden har hållit emot hittills. Vi har en byggsektor som det går bra för och som hjälper till att balansera upp. Det byggs mycket i hela Göteborgsregionen – bostäder, kontor, ny tunnel, ny bro över älven… Det finns indikationer som talar för att arbetsmarknaden kommer att bromsa in efter årsskiftet, men hittills har det alltså varit oväntat starkt, säger Henrik Einarsson.

Arbetslösheten i regionen har ökat och ligger nu på en något högre nivå än innan sommaren. Knappa sex procent av invånarna i är arbetslösa idag. För utrikesfödda är siffran högre, dryga 15 procent i åldrarna 16 till 64 år, jämfört med över 19 procent i hela Sverige. Det är i denna grupp som arbetslösheten minskar kraftigast, men BRG bedömer att det " fortsättningsvis krävs rejäla krafttag att sätta in för att ytterligare minska den höga arbetslösheten bland utrikes födda."

– Konjunkturen har mattats av och vi tror att vi kommer se en svagare utveckling på arbetsmarknaden framöver. De som har svårt att komma in på arbetsmarknaden under högkonjunktur kommer att få det ännu svårare då. Därför ser vi att man måste jobba extra hårt med de här grupperna, säger Henrik Einarsson.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.