Intensivkurs öppnade för snabbt karriärbyte

På bara tolv veckor bytte produktchefen Johanna Karlsson karriär och utbildade sig till programmerare i USA. I dag arbetar hon med webbutveckling på Stena Line.

ANNONS

Du arbetade som produktcheftidigare, men bytte karriär till itbranschen.Varför?

– Ja, det är en bra fråga. Jag haralltidhaft ett intresse för it-branschenoch för design och har jobbatmed innovationer även som produktchef.Jag läste systemekonomipå universitetet i Växjö och studerademycket lean och logistik ochgjorde mitt exjobb på fönsterföretagetInwido. Sen fick jag jobb däroch när vi skulle effektivisera arbetetmed en webbshop insåg jag hurkul det var med webben och kändeatt det ville jag hålla på med.

Vilka faktorer spelade in när duvalde utbildning?

– Jag hade tanken länge, men dettog emot att behöva gå tillbaka tillskolan i kanske tre år. Och skullejag behöva leva på CSN igen? Såjag började kolla andra möjlighetersom kurser på distans, men alltvar så långdraget. Så läste jag omaccelerated learning, det vill sägaintensivutbildning, som är vanligti USA. Två bekanta hade läst en sådanutbildning och de var så himlanöjda. Samtidigt la utbildningsföretagetAcademy ut information omen accelerated learning-utbildningtill webbutvecklare på Wyncode iMiami i USA. Jag hade alltid velatplugga utomlands och bo i en annankultur, prova något annorlunda. Jagkände direkt att det här måste jagge en chans.

ANNONS

Hur gick ansökningsprocessentill när du sökte utbildningen?

– Det var som att söka ett jobb.Först var det ett test på nätet och senett personlighetstest. Därefter vardet en telefonintervju och säkert tvåtre intervjuer till. Academy skullebara skicka tre elever, från Malmö,Stockholm och Göteborg. I novemberförra året ringde de och frågadeom jag ville åka till USA, och efternyår började jag utbildningen. Jagtvekade inte en sekund.

Vilken skillnad upplevde dumellan utbildningen i Sverige ochden i Miami?

– Det är svårt att jämföra. Helaupplägget är annorlunda. Det ärett himla högt tempo och nästanbara praktiskt arbete. Du sitter meddatorn hela tiden. Men även stämningenvar annorlunda, allmäntkändes det som om det var mångafler starka personligheter, som vågadefråga även dumma frågor. Detblev mycket diskussioner. I Sverigeär det lätt att känna sig dum omman inte förstår och man vågar intefråga. Det var ett bra läroklimat mentolv veckor av hårt arbete. Det varmånga kvällar första veckorna somman bröt ihop. Det var nog för attsålla ut dem som inte orkade medtempot. Även på helgerna fick viprojekt som skulle vara klara tillmåndagen. Vi pluggade tolv timmarom dagen. Mycket påfrestande menså värt det.

Vad arbetar du med i dag?

– Sedan april arbetar jag somwebbutvecklare på digitala byrånpå Stena IT. Jag är anställd somjuniorkonsult via Academic Work,det ingick i kontraktet med utbildningenvia Acadamy.

ANNONS

Vilka egenskaper tycker du ärviktiga för ditt yrke?

– Jag skulle vilja säga envishetoch en förmåga att lösa problem.För man stöter på problem hela tidennär man programmerar. Manmåste kunna hitta lösningar. Senbör man vara kreativ och ha gottom tålamod.

– Tyvärr är det fortfarande en mytatt programmerare är konstiga typersom sitter i en svettig t-shirt ettmörkt rum hela dagarna. Det är noganledningen till att så få tjejer utbildarsig inom it. Den bilden måstebort. I min arbetsgrupp är vi nästanhälften kvinnor.

Efterfrågan på dataexperter ärstor i Sverige och kommer att ökaännu mer. Vilka är dina bästa rådtill andra som funderar på att omskolasig till programmerare viaaccelerated learning?

– Jag tror det är bra om man läserpå lite innan, det finns så himlamånga olika typer av programmering.Vill man till exempel byggadataspel? Eller vill man göra hemsidor?Då blir det enklare att hittarätt. De flesta kan också få losstre månader av sin tid, i stället förtvå–tre års studier. Det är ett högttempo på utbildningen så man fårvara beredd att slita. För mig var detperfekt. Tiden gav så mycket och jagslapp dessutom vintern i Sverige.

Fakta: JohannaKarlsson

■■ Gör: arbetar som webbutvecklarepå Stena IT.

■■ Ålder: 27 år.

■■ Bor: Göteborg.

■■ Intressen: golf, dans ochdesign.

ANNONS