Henrik Kristensen VD på APM Terminals tillsammans med förhandlingschefen Sophia Tuveson. Bild: Stefan Berg 

Ingen lösning i hamnkonflikten - nu blir det lockout

Hamnfyran och APM Terminals har under dagen förhandlat om en kompromiss i den infekterade striden i Göteborgs hamn. Under eftermiddagen uppgav parterna att förhandlingar strandat - vilket innebär att en så kallad spegel och konsekvenslockout nu träder i kraft. – Vi har suttit hela dagen och försökt att hitta en lösning och just nu känns det bara jävligt tråkigt att vi inte har gjort det, säger Hamnfyrans ordförande Peter Annerback.

Den långvariga och bittra konflikten i Göteborgs Hamn kunde ha få ett slut under fredagen. Sent på torsdagskvällen skickade Hamnarbetarförbundet en så kallad förhandlingsframställan till arbetsgivaren APM Terminals, som i sin tur svarade ja. Under fredagen har de båda parterna träffats för att diskutera en kompromiss.

Lockout träder i kraft

Förutsättningarna inför mötet var att om konflikten inte fick en lösning stängs hamnen, från och med fredagen, ner under kvällar och nätter på vardagar fram till den 30:e juni. Hamnarbetarna stängs då ute från arbetsplatsen utan att få lön. 

Det är resultatet av APM Terminals lockout mot Hamnfyran, som i praktiken börjar gälla 16.00 idag, fredag. 

LÄS OCKSÅ: Den bittra kampen om Göteborgs hamn

Vid 16-tiden på fredagen meddelade APM Terminals att förhandlingen inte gav någon lösning. 

– Under dagens förhandling med Svenska Hamnarbetarförbundet avdelning 4 fick APM Terminals Gothenburg ny fakta som kan påverka rättsläget inom kollektivavtalsfrågan. Vi har erbjudit att dra tillbaka lagt varsel om spegel- och konsekvenslockout, såvida Svenska Hamnarbetarförbundet avdelning 4 drar tillbaka sina lagda stridsåtgärder under det rådrum som situationen kräver, vilket de avfärdat. Spegel- och konsekvenslockouten träder därför i kraft idag klockan 16.00, uppger Henrik Kristensen VD på APM Terminals Gothenburg i ett pressmeddelande. 

Lockouten är arbetsgivarens svar på de totalt 14 blockader och nio strejkdagar som Hamnfyran, enligt arbetsgivaren, utlyst under det senaste året. Blockaderna förhindrar APM Terminals från att beordra övertid för de nuvarande anställda i hamnen, men också från att nyanställa eller hyra in ny personal.

Kostsam konflikt

– Vi har redan förlorat 20 procent i volymer under året, som en direkt följd av Hamnfyrans åtgärder, säger Annika Hilmersson, kommunikationsansvarig på APM. 

Konfliktens grund är att APM Terminals, i Göteborgs Hamn, tecknat kollektivavtal med LO-facket Transportarbetareförbundet. Hamnarbetarförbundet har dock flest medlemmar i hamnen och kräver att arbetsgivaren också ska teckna avtal och förhandla med dem.

Enligt APM Terminals har arbetsgivaren det senaste året haft en onormalt hög frånvaro på 25-30 procent vilket gör att de är beroende av en flexibel bemanning. 

– Nu har det gått så långt att kunderna inte längre kan lita på servicen i Göteborg på grund av  Hamnfyrans lagda blockader och stridsåtgärder. Det enda vi nu kan göra är att skydda vår verksamhet genom att vara ärliga mot våra kunder och ge dem rätt förutsättningar i detta utsatta läge. Konflikten har slagit hårt mot svenskt näringsliv och våra kunder och därför hoppas vi på en snar lösning med hjälp av Svenska Medlingsinstitutet, säger Henrik Kristensen VD på APM Terminals. 

Hittade ingen lösning 

Sophia Tuveson är förhandlingschef vid APM Terminals. För GP beklagar hon att parterna inte kunde nå en lösning under det flera timmar långa mötet under fredagen.

Tuveson uppger att Hamnfyran presenterade ett redan känt förslag som hanterats via medlingsinstitutet som gick ut på att de fick med ett hängavtal med två tillägg. Första tillägget handlade enligt Tuveson om att Hamnfyran vill ha någon form av vetorätt i förhandlingarna i förhållande till Transportarbetareförbundet. Det andra tillägget var enligt förhandlingschefen att Hamnfyran vill inrätta en egen rättsprocess i form av en skiljenämnd placerad i Göteborg - för att i högre grad undvika att behöva resa till Stockholm för att lösa eventuella tvistefrågor i Arbetsdomstolen.

– Det skulle innebära att vi inte skulle kunna genomföra några som helst förändringar utan att vara överens med båda fackförbunden, säger Sophia Tuveson.

Det andra förslaget som presenterades på mötet var enligt Tuveson helt nytt för APM.

– De la fram en dom från Arbetsdomstolen som meddelades igår och som vi inte kände till och som de menar påverkar rättsläget. Då begärde vi rådrum för att analysera den domen och bad då Hamnfyran att dra tillbaka sina stridsåtgärder, vilket hade inneburit att även vår stridsåtgärd hade fallit, men det var de inte beredda att göra, säger Sophia Tuveson.

Enligt APM Terminals mening har Hamnfyran därmed tvingat fram den spegel och konsekvenslockout som arbetsgivaren nu genomför.

Hamnfyran: "Skitsnack" 

Peter Annerback är ordförande i fackförbundet Hamnfyran. Han uppger att han är besviken över att APM Terminals lägger över ansvaret för stridsåtgärderna enbart på fackförbundet. 

– Det vi har velat få till är ett avtal där vi ska bli en jämbördig part med Transportarbetarförbundet. Att kalla det att vi kräver veto är skitsnack. Vi pratar inte om att Transport har vetorätt som det ser ut idag. Man kan kalla det vad man vill, men vi vill vara en jämbördig part. Med APM:s modell är det ju Transport som har vetorätt i förhandlingarna. Vi kan tänka oss ett trepartsavtal, men det ligger inte på vår nivå att besluta om. 

Han menar också att APM under förhandlingarna inte kom med något motbud som gjorde att Hamnfyran kunde acceptera deras begäran om rådrum. 

– De svarar varken ja eller nej till våra förslag och där stannar förhandlingarna. De hade kunnat föreslå en avsiktsförklaring, men det kommer inte med något motbud alls. Det känns inte som att AMP är intresserade av att hitta en lösning mellan oss utan vill lägga över allt på medlingsinstitutet. De säger att det är vi som bär skulden till allt och att deras stridsåtgärd bara är ett svar på det vi gör. Det enda vi gör är att inte jobba övertid, vi jobbar redan våra 40 timmar i veckan. Deras stridsåtgärd är så mycket kraftigare än våra, säger Peter Annerback. 

Hur ska ni nå en lösning?

– Jag vet inte. Det här kommer väl att lägga sig, de får väl tänka igenom det här. Just nu har jag inget svar på det. Vi har suttit hela dagen och försökt att hitta en lösning och just nu känns det bara jävligt tråkigt att vi inte har gjort det, säger Peter Annerback. 

Sophia Tuveson berättar att stridsåtgärderna slår hårt mot AMP Terminals.

– Vi brukar normalt att hantera 10 000 containers i veckan. Det här påverkar jättemycket. Nu kommer vi kunna hantera omkring 4 000. Vi har under processen pratat med våra kunder och har deras fulla stöd trots att det här får stor påverkan på både deras verksamhet och service. 

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.