Inflationen föll i maj

Inflationen sjönk till 3,7 procent i maj, enligt SCB. Marknaden hade räknat med att KPI-inflation skulle uppgå till 3,5 procent, enligt Nordnets konsensusestimat.

ANNONS
|

Inflationen enligt måttet KPI föll till 3,7 procent i maj på årsbasis. Det kan jämföras med en inflationstakt på 3,9 procent månaden före.

Pristutvecklingstakten enligt måttet KPIF, det mått som Riksbanken följer, låg kvar på 2,3 procent i maj på årsbasis.

Dagens majsiffror är något högre än vad marknaden hade räknat med.

Enligt ett konsensusestimat från Nordnet prognostiserades en KPI-inflation på 3,5 procent i maj. Och att KPIF skulle landa på 2,1 procent.

Utfallet för KPIF var dock lägre än den prognos Riksbanken tidigare angett – 2,64 procent.

– Inflationstakten gick ned i maj, trots att flertalet tjänster ökade i pris. Det var elpriserna som till stor del bidrog till nedgången, säger Caroline Neander, prisstatistiker på SCB.

ANNONS

Resor och hotellnätter blev dyrare

Inflationstakten i maj påverkades också av ett flertal prisuppgångar, bland annat för hotellbesök, charterresor och livsmedel. Dessutom steg priserna på biluthyrning, tåg- och flygresor.

– Vi kan konstatera att Taylor Swift-effekten syns i inflationssiffrorna trots allt. Inflationen, mätt som KPI, blev högre än väntat. Det som främst bidragit till inflationen är logi, resor och transport. Väldigt sannolikt att det har med majs två stora event att göra: Taylor Swift-konserten i Stockholm samt Eurovision i Malmö, skriver Avanzas privatekonom Felicia Schön i en kommentar.

Men likt tidigare inflationsutfall var det räntekostnaderna kopplat till bolån som hade störst positiv inverkan på KPI. Dessa bidrog med 1,6 procentenheter till inflationstakten i maj.

Riksbanken har till uppgift att hålla den allmänna prisutvecklingen stabil över tid. Målnivån som centralbanken har är 2 procent. Sett till inflationsutfallet i maj var det 34 månader sedan inflationen (KPIF) låg på eller under målet.

Utöver den breda inflationen (KPI) och den som justerar bort räntekostnaderna för bolån (KPIF) beräknas också den så kallade kärninflationen.

I kärninflationen räknas både räntekostnader och energipriser bort. Och den steg till 3 procent i maj på årsbasis. Det ska jämföras med 2,9 procent i april, vilket ytterligare pekar på att det var de volatila energipriserna som bidrog till nedgången i den breda inflationen i maj.

ANNONS

KPI och KPIF

Det finns flera olika inflationsmått.

Konsumentprisindex, eller KPI är måttet som vi mäter inflation med i Sverige. Det visar prisutvecklingen för alla de produkter och tjänster som hushållen konsumerar.

Sedan har vi måttet KPIF, vilket är den inflationsvariabel som Riksbanken använder sig av för att bestämma styrräntan.

KPIF är densamma som KPI, men räknar bort effekten av ändrade räntesatser på hushållens bostadslån. Det vill säga utan de direkta effekterna av en ändrad penningpolitik.

Missa inte det senaste från GP Ekonomi!

Nu kan du få alla våra ekonominyheter, reportage och analyser som en liten notis direkt till din telefon genom att klicka på följ-knappen vid taggen Ekonomi. I mobilen finner du den under artikeln och på sajt överst till höger om artikeln.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

GP Ekonomis Ida Johansson förklarar och analyserar privatekonomi och kommer med aktuella spaningar och lästips.

För att anmäla dig till nyhetsbrevet behöver du ett digitalt konto, vilket är kostnadsfritt och ger dig flera fördelar. Följ instruktionerna och anmäl dig till nyhetsbrevet här.

ANNONS