Hon är en av Sveriges bästa chefer

På onsdag ska Sveriges främsta ledare utses under årets Chefsgala. Ylva Lindahl, förskolechef för Östra Göteborg och Bergsjön, är en av tre finalister i kategorin Årets hälsofrämjande chef.

ANNONS

Varför är det viktigt att jobba hälsofrämjande?

– Många jobb i dag är ganska slitsamma och om vi ska hålla ett helt yrkesliv är det viktigt att skapa en rimlig arbetsbelastning. Att ha en bra hälsa bland medarbetarna är också ekonomiskt lönsamt för verksamheten, genom att sjukskrivningarna går ner.

Sjukskrivningarna har ju ökat dramatiskt de senaste åren. Hur viktig är chefens roll för att vända den trenden?

– Chefen har en väldigt viktig roll för att fånga upp orsaken till ohälsan och ta tag i problemen i tid. För att göra det måste man skapa en tillitsfull relation på arbetsplatsen så att medarbetaren känner att de kan ta upp de här frågorna med sin chef, och har förtroende för att chefen lyssnar och agerar för att hitta en lösning. Många gånger har problemen även med privatlivet att göra och det är viktigt att som chef även våga prata om det.

ANNONS

Hur jobbar du för att förebygga ohälsa på jobbet?

– Det handlar mycket om att ha en inställning som fokuserar på att hitta lösningar och se möjligheter, inte problem. Vi behöver inse att vi inte alltid kan vara topp. Om en medarbetare har det tufft kan man ofta komma långt med att se över arbetsbelastning och arbetstider under en period. Till exempel byta arbetspass, se till att personen inte behöver jobba tidiga morgnar eller kan sluta tidigare för att kunna få ihop livet utanför jobbet. Jag tycker att det är viktigt med frihet under ansvar och ger stora möjligheter för mina medarbetare att själva påverka sina scheman, byta arbetspass med varandra eller göra vissa arbetsuppgifter hemifrån. Under mina 30 år som chef är min erfarenhet att detta sällan missbrukas utan tvärtom leder till ökad delaktighet på arbetsplatsen.

Vad leder den ökade delaktigheten till?

– Att jag får ett engagerat arbetslag och en bra dialog med mina medarbetare. Jag är till exempel alltid noga med att hålla mina medarbetare informerade om kommande förändringar även när det fortfarande är på planeringsstadiet och bjuder in alla till våra veckomöten, även kockarna och lokalvårdarna. Det är viktigt att alla känner att de är lika värdefulla och att vi tillsammans skapar ett team som för verksamheten framåt.

ANNONS

Hur viktigt är välbefinnande bland personalen för att skapa ökad lönsamhet?

– Väldigt viktigt. Sjukskrivningar är mycket kostsamma och att ta in timvikarier innebär en belastning på den befintliga personalen, eftersom vikarierna sällan kan verksamheten. Jag har istället valt att överanställa och har fastanställd extrapersonal, utöver den befintliga personalstyrkan. Det innebär att när någon är sjukskriven minskas behovet av timvikarier och när vi har full bemanning har vi en extra person som stöttar upp arbetslaget.

Är det inte dyrt att ha fastanställd extrapersonal?

– Många är rädda för kostnaden för att överanställa men för oss har ekonomin tvärtom blivit bättre genom att sjukskrivningarna har minskat. Jag har haft det här upplägget i 20 år och alltid haft bra siffror.

Det pratas ofta om knappa resurser inom förskolan. Vad får det för påverkan på det hälsofrämjande arbetet?

– Jag tycker att vi får en hel del resurser. Det handlar snarare om att handskas med resurserna på rätt sätt. Den viktigaste resursen jag har är mina medarbetare och min viktigaste roll är att skapa en miljö där mina medarbetare trivs och kommer till jobbet med energi och glädje. En kontinuitet i personalstyrkan ger nöjdare kunder, bättre ekonomi och gladare personal. Hälsa och välmående bland personalen skapar också en attraktiv arbetsplats och är en fördel i rekryteringssammanhang, vilket är extra viktigt i vår bransch eftersom läraryrket är ett bristyrke.

ANNONS

Ylva Lindahls tips på hur man blir en bra chef:

Våga tänka nytt tillsammans med dina medarbetare – då har ni större möjligheter att komma fram till en bra lösning.

Byt perspektiv ibland och sätt dig in i medarbetarnas situation. En engagerad och lyhörd chef ger mer engagerade medarbetare som tar initiativ för varandra och för att driva verksamheten framåt.

Vad lyhörd för medarbetares feedback och våga anställa medarbetare med olika infallsvinklar. Det är värdefullt för att utveckla verksamheten.

En chef måste tycka att ekonomi är kul och utmanande, våga se på nya lösningar och ha ett långsiktigt tänk. En kostnad på kort sikt kanske är en investering på längre sikt.

Vara ärlig, tydlig och hålla medarbetarna informerade om vad som sker i verksamheten. Det är bättre att överinformera än att inte informera

Faktaruta Ylva Lindahl:

Ylva Lindahl

Ålder: 59 år

Bor: Bagaregården

Familj: Regnbågsfamilj med sambo, dotter och två barnbarn.

Intressen: Familj och friluftsliv i alla dess former.

ANNONS