Arlabönder som använder GMO-fritt foder kan räkna med högre ersättning framöver. Arkivbild.
Arlabönder som använder GMO-fritt foder kan räkna med högre ersättning framöver. Arkivbild.

Höjd ersättning för GMO-fritt foder

Den bondeägda mejerikoncernen Arlas styrelse har beslutat att höja ersättningen till bönder som använder GMO-fritt foder. Exakt hur stor höjning det blir ska stå klart om 2–4 månader enligt Arlas ordförande Åke Hantoft.

ANNONS

Enligt Arla uppfyller omkring 20 procent av Arlas mjölkpool i dagsläget marknadens krav när det gäller GMO-fritt foder.

- Vi har en pool här, så vi skulle kunna ta utmaningen i morgon. Men det ska ju också omsättas till en affär med våra kunder och konsumenter, säger Hantoft.

En beräkning från Arla visar att det ser ut att gå att höja ersättningen från dagens nivå på 2,7 öre till omkring en eurocent (cirka 9,2 öre) per kilo mjölk.

ANNONS

Höjningen som nu planeras motiveras av en positiv marknadsutveckling i Tyskland, där detaljhandeln är villig att betala ett högre pris för mejeriprodukter baserade på mjölk från kor som enbart får GMO-fritt foder.

Många svenska mjölkbönder brottas med vad som kallas en mjölkkris, där många har svårt att få ekonomin att gå runt till följd av hård prispress från världsmarknaden.

TT: Kommer mjölkpriserna i Sverige påverkas av en ersättningshöjning?

- De kommer att påverkas, men vi är fortfarande på en marknad där utbud och efterfrågan inte är i balans, säger Hantoft.

Fakta: Upp till 10 procent GMO-foder

GMO-foder inom mjölkproduktionen kommer i först hand via användningen av soja, som på Arlas gårdar uppgår till upp till 10 procent av fodervolymen. Det är oklart om andelen GMO-foder minskar med den nya ersättningsnivån då användningen hänger samman med odlingsförutsättningarna kring gården.

Enligt Arla går det att klassa mjölken som GMO-fri trots att kor delvis utfodras med genetiskt modifierat sojafoder, då mängderna som används är så små och då det inte går att hitta spår av det i råvaran.

Källa: Arla

ANNONS