Härryda och Ale klättrar på företagsrankning

ANNONS

För tredje gången i ordningen presenterade i dag Business Region Göteborg sin undersökning om hur nöjda företagare är med kontakten med sina respektive kommuner. Och det har skett en uppsträckning bland Göteborgsregionens förvaltningar.

Förra mätningen publicerades 2011, då som nu ligger Öckerö kommun bäst till bland de 13 kommunerna i Göteborgsregionen.

De kommuner som förbättrat sig mest sedan sist är dock Ale och Härryda.

Även om Göteborg och regionen som helhet har gått framåt så ligger man ändå en bit bakom Stockholmsregionen.

– Målet är att Göteborgsregionen ska placera sig bäst av de tre storstadsregionerna till nästa mätning. Så även om förbättringsarbetet går framåt kan vi inte vara nöjda än, säger Patrik Andersson vd för Business Region Göteborg.

ANNONS

Ett antal kommuner har presterat sämre sedan förra mätningen bland annat Mölndal och Partille. Mest tappar dock Kungälv som placerar sig sämst i mätningen.

Fem förvaltningsområden undersöks i mätningen: Brandtillsyn, miljö- och hälsa, serveringstillstånd, markupplåtelse och bygglov.

Undersökningen baseras på enkäter som skickats ut till ett urval av de företagare som varit i kontakt något av de fem förvaltningsområdena. I hela Sverige deltog 197 kommuner i undersökningen.

Fakta: Insikt 2013

Resultatet av undersökningen baseras på ett nöjdkundindex (NKI). Varje kommun kan få maximalt 100 poäng. 60 poäng anses vara godkänt. Enkäten är en del av den riksomfattande mätningen som genomförs i Sveriges kommuner och landstings regi.

Öckerö 75 (+3)

Härryda 68 (+8)

Göteborg 66 (+3)

Mölndal 66 (- 1)

Partille 66 (-3)

Ale 64 (+8)

Lilla Edet 64 (+-0)

Stenungssund 63 (+3)

Kungsbacka 63 (-3)

Lerum 61(+1)

Tjörn 61 (-1)

Alingsås 59 (+1)

Kungälv 53 (-5)

Källa: Business Region Göteborg

ANNONS