En kvinna arbetar vid en dator. Arkivbild.
En kvinna arbetar vid en dator. Arkivbild.

Här ser det mörkast ut för småföretagen

Konjunkturen har försvagats för landets småföretag det senaste året. Allra värst är situationen i Västmanlands, Västernorrlands och Värmlands län, enligt Småföretagsbarometern.

ANNONS
|

Konjunktursindikatorn för 2019 sjönk till 61 jämfört med 69 förra året. Därmed är det långt under det historiska snittet på 76.

- Ett värde på 61 är en ganska hygglig siffra även om det inte är lika högt som det var 2016. Det är däremot klart mycket bättre än vi haft vid 2013 eller 2008–2009 då den totala indikatorn till och med var på minussidan, Jörgen Kennemar, ekonom på Swedbank.

ANNONS

Bland skälen som anges är en begränsad produktionskapacitet vilket gjort att företagen inte har utvecklats i samma takt som deras förväntningar.

Skillnader mellan regioner

Men utvecklingen skiljer sig mellan olika regioner. Rapporten visar att de län som hade starkast orderingång också tenderade att se en större ökning i sysselsättningstillväxten.

- Östergötland och de småländska länen uppvisar den starkaste konjunkturen och det kan bero på att Östergötlands län framför allt har gynnats av en god fart inom delar av tjänstesektorn medan utvecklingen inom industrin varit positiv för de industritunga småländska länen, säger Jörgen Kennemar.

Västmanlands, Västernorrlands och Värmlands län noterade samtidigt den svagaste konjunkturutvecklingen under året som gått.

- Det kan vara till följd av att länen har en mindre fördelaktig näringslivsstruktur och som inte gynnats av uppgången som varit i industrin och i privata tjänstesektorn. Bristen på arbetskraft kan också vara en av orsakerna till att konjunkturen inte utvecklats lika gynnsamt i dessa län, säger Jörgen Kennemar.

ANNONS

Kan ta vid åtgärder

För de regioner som upplever en svagare konjunktur väntar utmaningar som de själva även kan vidta åtgärder mot, enligt Jörgen Kennemar.

- Det är viktigt att företagen försöker hitta olika modeller för sin verksamhet för att möta de utmaningar som företagen står inför. Om det nu är brist på arbetskraft kanske man försöker vidareutbilda sin personal eller att man kan försöka vara mer aktiv på arbetsmarknaden för att få den arbetskraft man behöver till sin verksamhet.

Nästan 30 procent av de tillfrågade småföretagarna upplever dock att det är svårt att hitta arbetskraft.

- Det kan vara en följd av att det är svårt att komma in på bostadsmarknaden, svårt att få en bostad till rimlig peng som då kan göra att det är svårt för anställda att söka sig till jobb som efterfrågas på marknaden, säger Jörgen Kennemar.

ANNONS
TT

Fakta: Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern är en konjunkturenkät som redovisar hur Sveriges småföretag uppfattar det ekonomiska läget och deras förväntningar på utvecklingen de kommande 12 månaderna. Undersökningen redovisar företagarnas personliga uppfattning om konjunktursläget.

Undersökningen har genomförts sedan 1985 och omfattar 4000 företag inom det privata näringslivet. Det är företag som har 1-49 anställda. Totalt motsvarar urvalet 473000 privata företag som är fördelade över hela landet.

Småföretagsbarometern har tagits fram i samverkan mellan Företagarna, Sparbankernas Riksförbund och Swedbank.

Rättad: I en tidigare version uppgavs en felaktig källa till innehållet i faktarutan.

ANNONS