Här är regeringens åtgärd mot hamnkonflikten

Regeringen tillsätter en utredning om en översyn av lagstiftningen kring stridsåtgärder på arbetsmarknaden.

ANNONS
|

Regeringen tillsätter en utredning om en översyn av lagstiftningen kring stridsåtgärder på arbetsmarknaden.

Det berättade arbetsmarknadsminister Ylva Johansson på en pressträff i Göteborg idag, tisdag.

- Vi vill värna den svenska modellen och utveckla den, säger hon.

Utreder rätten till stridsåtgärder

En utredare ska se över rätten att vidta stridsåtgärder, som blockader, strejker och lockouter,i andra syftenän att reglera villkor i kollektivavtalet och i situationer där arbetsgivaren redan är bunden av ett kollektivavtal.

Rätten att genomföra sympatiåtgärder kommer inte att omfattas av utredningsuppdraget.

Ministern hoppas att utredningen ska kunna påbörjas till sommaren.

"Den långvariga konflikten i Göteborgs hamn är ett exempel på när den svenska modellen inte fungerar på ett tillfredsställande sätt eftersom parterna själva inte förmår att lösa frågan om vilken organisation som ska teckna kollektivavtal", skriver arbetsmarknadsdepartementet.

ANNONS

"Tar väldigt allvarligt på konsekvenserna"

Ylva Johansson konstaterar att man har tagit intryck av reaktionerna från näringslivet under den långdragna konflikten i containerhamnen.

- Vi tar väldigt allvarligt på konsekvenserna både för jobben och för svensk ekonomi. Jag har ansvar för lagstiftningen för arbetsrätten och har haft anledning att se över om den är optimalt utformad och har kommit fram till att den måste förstärkas, säger hon.

Men att införa en proportionalitetsprincipnär det gäller stridsåtgärder är inte aktuellt

- Det öppnar jag inte för. Den svenska modellen fungerar på det hela taget mycket väl och man ska vara försiktig med det som fungerar väl, så därför blir detta ett smalt direktiv som riktar in sig på den delen som inte fungerar så väl.

Vill förstärka lagen

Stridsrätten är grundlagsskyddad och Sverige har också undertecknat långtgående internationella konventioner.

- Vi har en modell där det ligger ett stort ansvar på parterna, men just i det här fallet har vi kommit till slutsatsen att vi behöver förstärka lagen så att det ska fungera även i hamnen, säger Ylva Johansson.

Hur en sådan lagstiftning ska se ut blir upp till utredarens sak, men frågeställningen är om man ska få ta till stridsåtgärder för andra saker än att uppnå kollektivavtal, frågor som kanske egentligen ska lösas via medbestämmandelagen till exempel.

ANNONS

- Det andra är när man inte kommer överens om vilket kollektivavtal som ska gälla, vem som ska teckna avtalet och vilken mekanism som i så fall ska få avgöra det, säger hon.

Ska stärka den svenska modellen

LO har tidigare sagt att man inte tänker acceptera några inskränkningar för stridsåtgärder.

- Den här regeringen gör många lagförslag för att stärka den svenska modellen, och då kan det faktiskt handla om inskränkningar i konflikträtten för att den svenska modellen ska fungera fullt ut, och jag är beredd att göra det, säger Ylva Johansson.

Hon är noga med att poängtera att regeringen inte lägger sig i den pågående konflikten i Göteborgs hamn – det är parterna själva som måste lösa den. Men hon befararatt om den får fortgå kommer den att få mycket allvarliga konsekvenser.

"Jobb står på spel"

- Det riskerar jobb som står på spel, men också framtida jobb ifall det blir nya rutter som etableras som kommer att påverka många svenska företag och jobb. Men vi hoppas på att parterna ska komma fram till en lösning inom kort.

Hamnarbetarförbundet har i flera intervjuer gett uttryck att det slåss för sin överlevnad. Förbundet tillhör inte LO, och i Sveriges hamnar är det Transport som tecknar kollektivavtal med arbetsgivaren.

ANNONS

- Det är ingen lagstiftning som säger att man måste vara LO-ansluten för att teckna avtal. Det måste ju vara ett fackförbund som representerar de anställda, men kommer man inter överens måste det finnas en mekanism för att avgöra det, säger Ylva Johansson.

Stängt i hamnen

Den långvariga konflikten i hamnen har intensifierats under desenaste veckorna. I fredags klockan 16.00 inledde arbetsgivaren APM Terminals sin lockout. Det innebär att hamnen nu stängs ner under kvällar och nätter på vardagar fram till den 30:e juni. Hamnarbetarna stängs då ute från arbetsplatsen utan att få lön.

Lockouten är ett svar på de totalt 14 blockader och nio strejkdagar som Hamnfyran, enligt arbetsgivaren, utlyst under det senaste året. Blockaderna förhindrar APM Terminals från attbeordra övertid för de nuvarande anställda i hamnen, men också från att nyanställa ellerhyra in ny personal.

ANNONS