Handelskonflikt mellan Sverige och Kina kan bli en fråga för hela EU

När Kina inför ekonomiska restriktioner eller begränsningar riktat mot Sverige kan det bli en fråga för EU. Inom Världshandelsorganisationens, WTO:s, regelverk är det nämligen EU som företräder Sverige. Men efter USA:s agerande riskerar tvister i WTO att hamna i ett limbo.