Digitala kvitton, exempelvis via mejl, har börjat användas i viss utsträckning. Arkivbild.

Handeln tar kliv mot digitala kvitton

Papperskvitton kan snart vara ett minne blott. Handeln har börjat ta digitala kliv.

I en inte allt för avlägsen framtid ska du kunna slippa bekymra dig om var du har det där papperskvittot när du behöver byta eller lämna tillbaka en vara. Handeln har börjat omställningen mot digitala kvitton.

- Branschen håller på att ta tag i det, säger Bengt Nilervall.

Redan nu går det ibland att få ett kvitto mejlat till sig. Och vissa butikskedjor med medlemsklubbar registrerar köphistorik och garantier när du är medlem.

Söker standardlösning

Det finns också företag som utvecklat appar där digitala kvitton kan samlas från de butiker som är anslutna till tjänsten.

- Det vi försöker få till är att hitta en standardlösning som vi kan acceptera allihop, säger Bengt Nilervall.

Han hoppas ha en lösning på gång redan under hösten.

En annan positiv aspekt med ett digitalt kvitto kan exempelvis vara att det blir lättare för en butik att spåra vem som köpt en vara som av någon anledning måste återkallas.

Krav på kvitto

Handlare måste i dag registrera alla köp i ett kassaregister som sedan Skattemyndigheten läser av, enligt en lag som trädde i kraft 2010. Det är där kvittot kommer in i bilden.

Men för Skatteverket kvittar det om kvittot är digitalt eller i papper.

- Vi vill inte stå i vägen för teknikutvecklingen. Som det ser ut i dag accepterar vi digitala kvitton, säger Conny Svensson, nationell samordnare på Skatteverket.

Än så länge måste butikerna kunna erbjuda en utskrift av ett papperskvitto om kunden vill ha det.

- Det är ett krav från vårt håll, säger Conny Svensson.

En viktig funktion med kvittot är enligt honom att skattefusket bland företagen tenderar att minska – när en kund ber om kvitto registreras köpet.

- Det var väldigt mycket fusk innan lagen kom, säger Conny Svensson.