Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/4

Här utbildas skolans nya yrkesgrupp

Det behövs fler händer i skolan och regeringens svar på problemet är bland annat öronmärkta pengar till lärarassistenter. En omtalad ny roll i skolan, som ska göra allt från att kopiera papper till att skapa studiero. I Mölnlycke utbildas framtidens lärarassistenter.

Ett av politikens svar på bristen på behöriga lärare kallas lärarassistenter. Statliga medel avsattes både i år och förra året för att få in extra händer som kan bidra med allt från kopiering till att vara ett socialt stöd och skapa trygghet. En roll som kallas för olika saker på olika skolor – lärarassistent är ett paraplybegrepp som innefattar även resurs, läraradministratör, elevcoach, mentor eller elevsamordnare. Alla med det gemensamma syftet att ge lärarna mer tid till själva undervisningen.

Wendelsbergs folkhögskola i Mölnlycke var en av de första i Sverige att utbilda lärarassistenter, och i dag har fyra kullar med elever gått den ettåriga utbildningen. Vilka elever som sökt sig hit för att bli lärarassistenter har fått utbildningens kursansvariga själv att förvånas.

– Många har bilden av att lärarassistenter ska vara någon som kommer direkt från gymnasiet. Men vi har en snittålder på 40 år, det är många som vill byta inriktning och som verkligen brinner för att komma ut i skolor och göra nytta. Då kommer det in färdiga vuxna i klassen som inte själva kommer direkt från skolan utan faktiskt har erfarenhet och har levt. De blir också direkt sedda som en vuxen, det är inte en storasyster som kommer in, säger Eva Selander, kursansvarig för den ettåriga utbildningen.

LÄS MER: Tre av tio grundskolelärare obehöriga

Vill vara den som ser barnen i skolan

På Fridaskolan i Mölnlycke gör sex av årets elever sin sista praktikperiod. Många av dem har andra yrken och annan erfarenhet i ryggen, men ville av olika anledningar om- eller vidareutbilda sig.

– Jag har jobbat i över tio år på kvinnojour och mött många trasiga barn. Jag vill vara den i skolan som ser de barnen, dem som ingen annan har tid att tänka på. Det tror jag att man bäst kan göra om man har möjlighet att vara närvarande i en klass där det kanske är lite stökigt, säger Gitte Wennerstrand, som i vanliga fall bor i en värmländsk glesbygdskommun där efterfrågan på utbildad personal i skolan är hög.

Fakta: Det ska lärarassistenter göra i skolan

Trygghet och studiero.

Stötta elever under lektionstid, skapa trivsel och trygghet, bygga relationer och hantera konflikter.

Praktiskt arbete i anslutning till lektionstid.

Enklare rättningsarbete och dokumentation av resultat, kopiera papper och ställa i ordning salar.

Hantera förbrukningsmaterial och läromedel

. Beställa material och se till att det kommer på rätt plats.

IT-relaterade frågor.

Uppdatera programvaror, kontakta IT-support vid problem och ordna med inloggning och lösenord.

Mentorskap.

Ha kontakt med föräldrar, samverka med elevhälsan, socialtjänst med flera, göra frånvarorapportering och hembesök till elever med hög frånvaro.

Extra anpassningar.

Se till att elever med specifika behov får rätt verktyg och vet hur de ska användas, skapa bildschema för dagen, stötta elever.

Källa: Skolverket

Claudine Adom Kacou har redan 20 års erfarenhet av arbete i skola och förskola men vill utveckla sin kompetens. Hon hoppas att rollen som lärarassistent kan vara en konkret och välbehövlig hjälp för både lärare och elever.

– För mig är det jätteviktigt att vara ett stöd för eleverna, någon de kan lita på. Men även underlätta för lärarna. Vi kan se till så att regler i klassrummen följs och påverka lärarnas arbetsmiljö till det bättre.

Helene Nordström, som efter många år på samma företag kände att det var dags för något nytt, håller med:

– Det är tufft i skolan för lärarna. Vi märker när vi är ute på praktik att det behövs fler händer och fötter i skolan. Det kan vara en så enkel sak som att läraren slipper bli avbruten hela tiden under lektionen för att fixa olika praktiska småsaker. För en del elever innebär det att de tappar tråden och lägger ner resten av lektionen.

LÄS MER: Göteborg bromsar satsning på lärarassistenter

LÄS MER: Snabba ryck när assistenter ska anställas

Stöd till lärarassistenter används inte av flera skolor

Alla tre ser goda möjligheter att få jobb efter utbildningen, men det krävs att skolorna får upp ögonen för yrket och ser värdet i ytterligare en utbildad vuxen i skolan.

– Förra året när vi började var det väldigt många som inte hade en aning om att det ens fanns en sådan här utbildning. Nu börjar det landa lite mer, att vi finns och att vi är personer som är utbildade inom skolans värld, säger Helene Nordström.

Den som läser till lärarassistent får bland annat systematiska kunskaper kring hur dagens skola fungerar, hur den är uppbyggd och vad som krävs av eleverna. På Wendelsbergs folkhögskola lär man även ut hur man hanterar barn till missbrukare och medberoende, en grupp barn som ofta blir osynliga. Bild: Nicklas Elmrin
Den som läser till lärarassistent får bland annat systematiska kunskaper kring hur dagens skola fungerar, hur den är uppbyggd och vad som krävs av eleverna. På Wendelsbergs folkhögskola lär man även ut hur man hanterar barn till missbrukare och medberoende, en grupp barn som ofta blir osynliga. Bild: Nicklas Elmrin

Statistiken ger henne rätt, många skolor utnyttjade förra året inte de statliga medel som avsatts för att anställa lärarassistenter. 2019 ansökte Sveriges kommuner bara om 180 av de 475 miljonerna, någon som lett till att årets anslag bantats från utlovade 1 miljard till 500 miljoner.

Lärarassistent-rollen har varit föremål för debatt, dels för att staten satsat pengar på rollen samtidigt som kommunerna drar ner på annat, dels för att rollen enligt vissa är allt för bred och otydlig.

– Man pratar så mycket om att det är så nytt och otydligt, men frågan är snarare: hur får vi detta att funka här och nu? Det behövs fler människor i skolan för att skapa studiero och trygghet. Alla vet att krisen med lärarbrist kommer vi inte undan, den kommer att bli värre innan den blir bättre. Vi måste se till att de som går i skolan här och nu får det bra, vi måste försöka släcka elden, säger Eva Selander.

Forskaren: ”Lärarna känner sig avlastade”

Per Lindqvist är professor i didaktik vid Mälardalens högskola och forskar om hur lärarassistenter påverkar lärarnas arbetsbörda. Han har tittat på en grupp lärarassistenter som även kallas heltidsmentorer, som avlastar lärarna i sociala frågor och har kontakt med exempelvis föräldrar, socialtjänst eller BUP.

Vad har ni sett fungerar bra med lärarassistenterna?

– Det har gett en positiv effekt på så sätt att lärarna känner sig avlastade i just dessa delar av jobbet, som stundtals kan vara en ganska svår problematik att hantera som lärare. Det är en psykisk anspänning som mentorerna kunnat avlasta i. Andra positiva aspekter är att även andra yrkesgrupper i skolan har känt sig avlastade, som speciallärare, kuratorer och skolsköterska. Heltidsmentorerna kan fungera som ett slags filter gentemot de här yrkesgrupperna, så att inte all problematik släpps igenom och de får en drägligare arbetsbörda.

Finns det något som fungerat mindre bra?

– Det finns alltid två sidor av myntet. Vi har varit på skolor där det blivit tvärt om, att man som mentor i stället har förmedlat problem till andra yrkesgrupper och haft svårt att se var gränserna går mellan olika grupper i skolan. Då rör man till det mer än man förbättrar. Det har lite att göra med vilken erfarenhet och vilka kunskaper man har med sig in i jobbet. Det vi sett som avgörande är att om man inte har en systematisk förståelse för vad en skola är, vilket uppdrag skolan har och var gränserna för olika yrkesgrupper går så kan det bli så att man rör till mer än man hjälper.

Är detta en yrkesgrupp man kommer att fortsätta satsa på tror du?

– Självklart. Det råder väldigt stor lärarbrist i Sverige och den beräknas bli ännu större de närmaste 15 till 20 åren. Lärarbristen kommer att eskalera. Det måste lösas på något sätt och då är det självklart att detta behövs.

LÄS MER: Assistenter ska avlasta lärarbristen

Din ekonomi i det nya ekonomiska läget

Elen, maten, bränslet och bolånet – allt väntas bli betydligt dyrare. GP Fokus är Göteborgs-Postens specialbevakning av det nya ekonomiska läget.

Du hittar alltid de viktigaste nyheterna, guiderna och reportagen på:

GP Fokus | Din Ekonomi