Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Annie Lööf (C) skakade om i politiken när hon meddelade att hon inte stödjer regeringens budget.
Annie Lööf (C) skakade om i politiken när hon meddelade att hon inte stödjer regeringens budget. Bild: Claudio Bresciani/TT

Här är budgeten som ska styra Sverige

Budgetförslaget från M, KD och SD innehåller sänkt bensinskatt, jobbskatteavdrag och mer pengar till polisen, bland annat.
Annie Lööf (C) meddelar att hon inte stödjer regeringens budget, som då inte har riksdagens stöd.

M, KD och SD:s budget har regeringens budget som grund, men den innehåller reformer på drygt 20 miljarder kronor för nästa år.

Till exempel innehåller den mindre pengar till socialförsäkringarna, men mer pengar till rättsväsendet.

Ett smalare jobbskatteavdrag

De tre oppositionspartiernas nya jobbskatteavdrag på 8 miljarder gäller bara för de som jobbar eller har pension. I regeringens förvärvsavdrag får också personer som är sjukskrivna och har och a-kassa en skattesänkning.

Jobbskatteavdraget i M, KD och SD:s budget omfattar inte heller de som får sjuk- eller aktivitetsersättning, vilket är det stöd som ges till personer som har en långvarigt nedsatt arbetsförmåga eller funktionsnedsättning och därför har svårt att få ett vanligt lönearbete.

Ingen familjevecka

Regeringens familjevecka införs inte, som nästa år beräknas kosta 3,3 miljarder kronor. Familjeveckan innebär en utökad föräldraledighet för föräldrar till barn mellan 4 och 16 år.

Nya medel för extratjänster och introduktionsjobb som föreslås i budgetpropositionen avvisas också. Enligt M-, KD-, SD-budgeten innebär det en besparing på 1,5 miljarder kronor 2022. Partierna vill också minska uppräkningen av resurserna till arbetsmarknadsutbildningarna, vilket skulle omfatta omkring 300 miljoner kronor.

Anslag för byggsubventioner och energieffektiviseringar för omkring 1,3 miljarder kronor avskaffas 2022. Där ingår investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande.

Hemutrustningslånet för nyanlända tas bort nästa år till en beräknad kostnad av 167 miljoner.

Det ökade anslaget om 2 miljarder kronor för genomförandet av förslagen i den så kallade skogsutredningen, om att undanta stora arealer fjällnära skog från att brukas, tas bort.

"Är ingen hemlighet"

Reformerna i högerbudgeten beräknas till 20,4 miljarder kronor medan finansieringen omfattar 19,9 miljarder kronor.

Partierna skriver i sitt gemensamma förslag att delar av finansieringen ska vara en del av Sveriges återhämtningsplan och kan delfinansieras via EU. Det kan handla om förslagen om utbyggd laddinfrastruktur, de tillfälligt förstärkta nystartsjobben och satsningar på vård och omsorg.

I den historiska uppgörelsen har partierna fått kompromissa i många av sina hjärtefrågor. Bland annat ville M sänka bensinskatten med 7,2 miljarder 2022 i sin budgetmotion, eller 1 krona litern vid pump. SD hade en liknande inriktning men med en mindre skattesänkning. Det landade i sänkning med 50 öre litern i uppgörelsen.

– Vi kristdemokrater hade gärna sett satsningar på vägar och annat men det blev det här och jag tycker det är bra för de som behöver bilen, säger KD:s ekonomiska talesperson Jakob Forssmed.

Biståndet är en annan fråga som M och SD vill skära ned för att genomföra reformer. M vill minska biståndet till 0,7 procent av BNI (bruttonationalinkomsten) och SD vill minska ramen till 0,5 procent av BNI. KD vill hålla fast vid enprocentsmålet, vilket gick igenom.

– Det är ingen hemlighet vilken syn vi har på det. Men nu har vi en helhet och då står vi bakom det här förslaget. Men jag kan tänka mig att inför nästa mandatperiod och när vi förhoppningsvis ska göra det här i mycket större omfattning, då måste vi lyfta på den frågan igen, säger SD:s talesperson Oscar Sjöstedt.

Ingen kärnkraft

Partierna ska skriva ihop sig om en stramare asyllagstiftning, vilket visserligen inte är en budgetpåverkande fråga. Där har M och KD fått förflytta sina positioner, enligt Sjöstedt, till en rättslig miniminivå enligt EU-rätten.

Två andra punkter där M och KD fått vika sig för SD är arbetslöshetsersättningen och sjukförsäkringen. Där blir det inga ändringar jämfört med regeringens politik, som föreslår en utökning.

– Hela Socialdemokraternas strategi att utmåla oss som ett parti som lägger oss platt för Moderaternas politik kommer helt på skam. Det finns ingenting om försämringar i a-kassan eller sjukförsäkringen, har SD-ledaren Jimmie Åkesson sagt till TT.

Inga pengar avsätts i budgeten till kärnkraftsforskning, vilket alla tre partierna vill se. M ville i sin budgetmotion lägga 250 miljoner kronor på kärnkraftsforskning 2022. KD föreslog 100 miljoner kronor årligen och SD ville i sin budgetmotion avsätta 150 miljoner under 2022 för att inleda arbetet med att upprätta en forskningsreaktor.

– Det skjuter vi på framtiden, säger Oscar Sjöstedt.

Fakta: De gemensamma förslagen från M, KD och SD

Ändringar jämfört med regeringens budgetproposition, ett urval, siffror avser 2022.

Sänkt skatt för de som jobbar. Heltidsarbetande får cirka 1 800 kronor i lägre skatt per år. Kostnad 8 miljarder.

Sänkt skatt för pensionärer. 1 800 kronor lägre skatt per år för den med en allmän pension på 13 000 kronor i månaden. Kostnad 4,2 miljarder.

Sänkt skatt på bensin och diesel från 1 maj 2022 med 50 öre per liter. Kostnad 2,4 miljarder 2022, 3,3 på helår.

Höjt bostadstillägg för pensionärer från augusti 2022. 200 kronor mer för ensamstående.

Riktad satsning på polislöner, 400 miljoner kronor.

Mer pengar till Nationellt forensiskt centrum (NFC), 50 miljoner.

Fler övervakningskameror, 300 miljoner. Även annan teknik och verktyg för Polismyndigheten.

Tullen, Kustbevakningen samt övriga myndigheter i rättsväsendet tillförs 525 miljoner till.

Ökat antal förvarsplatser, 75 miljoner.

Sänkta kostnader för att anställa långtidsarbetslösa.

Motverka delade turer (uppdelade arbetstider), 300 miljoner.

Motverka kunskapstapp i skolan, 400 miljoner.

Regeringsförslag M, KD och SD säger nej till:

Familjeveckan, 3,4 miljarder

Förvärvsavdrag, 9 miljarder

Anslag för köp av skog, 2 miljarder

Extratjänster 1,5 miljarder.

Källa: M, KD och SD