Gröna bonusar lite av roulette. Arkivbild.
Gröna bonusar lite av roulette. Arkivbild. Bild: Wayne Parry/AP/TT

Gröna direktörsbonusar får inte godkänt

Allt fler direktörer får bonus utifrån hur hållbara de lyckas göra sina företag. Men kriterierna för ersättningen är dåliga, visar en studie av ägarnas sätt att löna sina vd:ar.
– Redovisningen är ofta ganska undermålig, säger Erika Andersson på Novare Pay.

ANNONS
|

Totalt sett ökade de verkställande direktörernas ersättningar, lön och bonusar med mera, med 4,8 procent i fjol till 7,0 miljoner kronor (medianlön), enligt konsultbolaget Novare Pays årliga genomgång av samtliga börsbolags vd-ersättningar.

Den fasta lönen ökade med sex procent till 4,4 miljoner kronor. Det var ett relativt högt påslag, mer än vad deras anställda fick i genomsnitt, strax under tre procent, enligt Medlingsinstitutet.

– Men det blev reallönesänkningar även för vd:arna i snitt, säger Novare Pays vd Erika Andersson.

Svårt mäta

Bonusarnas andel av den totala lönen landade på 37 procent i fjol. Det är en andel som har ökat över åren, även om det blir vissa hack. 2017 var den siffran 31 procent. Men internationellt sett är den nivån fortfarande låg.

ANNONS

– I Sverige har vi höga andelar fast lön, säger Erika Andersson.

Hur ser då bonussystemen ut?

Hållbarhetsmålen har tagit en betydligt större andel av bonuskriterierna. På börsens storbolagslista har nästan vart fjärde bolag hållbarhetsmål i direktörernas incitamentsprogram, vilket fortfarande är lägre än vad som gäller generellt i andra länder, enligt Andersson.

– Den är den tydligaste trenden att de ökar, säger Erika Andersson.

Men att följa upp målen är inte styrelserna särskilt bra på.

– Redovisningen är ofta ganska undermålig, säger hon.

Det går ofta helt enkelt inte att se vad direktören har fått sin bonus baserad på.

Kan bli noll

En annan trend senaste året är att bonusprogrammen i minskad utsträckning är kopplad till aktiekursen. När kurserna åker jojo på börsen kan det bli jackpott eller noll för direktören. Då blir inte de programmen lika lockade.

Då har programmen i stället mer glidit över på företagens operativa mål, som intäkter och vinst.

Överlag har de långsiktiga bonusprogrammen ökat bland börsbolagen över tid, över hälften av dem har det nu, visar genomgången av vårens bolagsstämmor.

– En anledning skulle kunna vara att man vill behålla personalen, säger Erika Andersson.

Fakta: Några siffror från studien

Grundlönen för en börs-vd var i fjol 4,4 miljoner kronor räknat på medianen (det mittersta värdet).

Totalersättningen, inklusive bonusar och annat, var 7,0 miljoner kronor i årslön.

En styrelseordförande fick 650 000 kronor (median). Övriga styrelseledamöter fick 290 000 kronor.

Andel kvinnor på vd-posten minskade från 11,9 till 11,7 procent.

Andel kvinnliga styrelseordförande ökade från 8,0 procent i fjol till 11,0 procent 2023.

Andel kvinnor i börsbolagens styrelser ökade samtidigt från 33,0 till 35,0 procent. Men sett över lite tid har inte särskilt mycket hänt de senaste 8-9 åren.

Källa: Novare Pay

ANNONS