Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

GP avslöjar: Kinesiska staten stor ägare i Geelys Göteborgsbolag

Volvo Cars vd Håkan Samuelsson har vid upprepade tillfällen hävdat att Geely är ett privat bolag utan inblandning från den kinesiska staten. Men nu kan GP avslöja att ett av koncernens viktiga bolag i Göteborg – som utvecklat grunden för storsäljande Volvo-bilar – har kommunistregimen som tung ägare.
Fram tills nyligen satt Volvos vd själv i bolaget.
– Vi måste titta på den frågan, säger Håkan Samuelsson.
Text och research: Tobias Andersson Åkerblom och Valdemar Lönnroth

Det är en fredagsmorgon i slutet av oktober i Kungsträdgården i Stockholm. Inne i Volvo Cars utställningshall samlas några av det svenska näringslivets tyngsta makthavare. Det ligger förväntan i luften: Nu ska de få bevittna hur Volvo Cars blir ett av de stora bolagen på Stockholmsbörsen. Det handlar om en av årets största europeiska börsnoteringar.

Huvudägaren Li Shufu och det kinesiska inflytandet över bolaget har varit i centrum för debatten under flera veckor. Han medverkar inte eller svarar på några frågor själv. I stället håller han ett inspelat anförande kryddat med bildspråk.

Geely är kanske ett av de mest privata bolagen i Kina. Det har ingen koppling som jag kan se till den kinesiska staten.

Sedan ringer vd:n Håkan Samuelsson i den symboliska börsklockan för att markera milstolpen. Han får rungande applåder från gästerna.

Efteråt får GP en chans att ställa frågor till Volvo-vd:n. Håkan Samuelsson får svara på en avgörande fråga som den kinesiske huvudägaren egentligen skulle vara bäst lämpad att besvara.

Kan man vara säker på att det inte finns kopplingar till den kinesiska staten i den här koncernen på något sätt?

– Geely är ju ett privat företag och Eric Li är ju huvudägare, svarar Håkan Samuelsson till GP. Han kallar därmed Li Shufu för det namn som affärsmannen nyligen börjat använda internationellt.

– Jag har ingen anledning att misstänka att det på något sätt finns kopplingar mellan staten och honom, mer än det gör mellan alla kinesiska medborgare och staten.

Det är ett liknande svar som han och Volvo Cars företrädare har gett genom åren. Senast några veckor tidigare har Håkan Samuelsson på GP:s fråga förklarat att ägarbolaget Geely Holding och Li Shufu bara är ”privata kinesiska affärsmän”. Han har exempelvis också uttalat sig om detta till Dagens Nyheter.

– Geely är kanske ett av de mest privata bolagen i Kina. Det har ingen koppling som jag kan se till den kinesiska staten, sade han i våras till tidningen.

Inför börsnoteringen har Volvo Cars också släppt ett omfattande dokument till alla som man vill ska köpa aktien – inte minst svenska småsparare. Det talas om en ny folkaktie. I det så kallade prospektet går man igenom vad som sägs vara samtliga kända ägarförhållanden och risker kopplade till bolaget. Men det ska visa sig att väsentliga fakta är utelämnade.

Geelys etablering i Göteborg ritade om stadsbilden

Enstaka solstrålar letar sig igenom molntäcket utanför restaurangen på Lindholmen. Popmusik spelar i högtalarna och ett lugn börjar lägga sig efter lunchrusningen. Tjänstemän återvänder till sina arbetsplatser på andra sidan spärrarna – inne i Geelys massiva kontorskomplex. Det som ursprungligen kallades Geelys innovationscentrum och nu går under namnet Uni 3 by Geely.

LÄS MER: Så fick Geely miljonrabatt på värdefull mark

LÄS MER: Geely-affären i korthet

Komplexet innefattar bland annat ett 14-våningars höghus. Till det ska också hotell och andra verksamheter knytas. När allt är färdigt kommer det finnas plats för tusentals personer och motsvara 14-15 fotbollsplaner av Gamla Ullevis storlek. En stor del av centret är vigt åt anställda på det företag som utgör ett av de främsta exemplen på samarbete mellan olika delar av Geely-sfären. Något som förenar dess två stora börsbolag: Volvo Cars och Geely Auto.

Företaget i fråga, China-Euro Vehicle Technology eller Cevt, grundades 2013. Det har sedan dess blivit Geelys största verksamhet i Sverige – utöver Volvo Cars. Bolaget har som mest haft över 2 000 medarbetare i framför allt Göteborg. Det grundades med ett huvudfokus: Att utveckla grunden för en stor del av framtidens Volvo- och Geelybilar. 2020 kunde Cevt räkna in 800 000 bilar som sålts med företagets fordonsplattform globalt.

– Det har vi anledning till att vara stolta över, har Cevt:s vd Mats Fägerhag sagt i en intervju med GP.

Kinesiska statens ägande mörkas

Sedan några år tillbaka har dock Cevt fått en ny roll inom Geelysfären. Bolagets fokus är nu i stället uppkopplade och självkörande fordon, mjukvara och molntjänster. Det handlar alltså om högteknologiska, dataintensiva – och känsliga – verksamheter.

– Vi gick till att vara ett innovationscentrum för hela gruppen. Vi utvecklade inte bara för Volvo och Geely, utan även till exempelvis Lotus, sade Mats Fägerhag till GP i fjol.

Den nya inriktningen på bolaget sammanföll dock med en större förändring bakom kulisserna som fram tills i dag hållits hemlig för den svenska allmänheten. Den har varken nämnts i Volvo Cars börsprospekt, i lagstadgad rapportering till myndigheterna eller i Cevts egen årsredovisning. I denna går att läsa följande:

"Bolaget är ett helägt dotterbolag till kinesiska Zhejiang Geely Automobile Co Ltd, vars slutliga moderbolag är Zhejiang Geely Holding Group Co”.

Det senare är alltså Li Shufus maktbolag. Maktbolaget var vid den här tiden den största ägaren av Cevts direkta moderbolag, men vad som inte nämndes med en rad var att det fanns andra betydande ägare.

GP:s granskning visar att det i slutändan är den kinesiska staten som står bakom. I flera år har Cevt kontrollerats till över 22 procent av myndigheter i enpartistaten.

Också i svenska Bolagsverkets register över verklig huvudman är Li Shufu och hans närstående de enda angivna slutgiltiga ägarna till bolaget. Det påstås att de kontrollerar Cevt med mellan 75 och 100 procent av aktierna. Men siffrorna visar sig inte stämma. Tillsammans med sin son kontrollerar Li Shufu endast 74 procent, visar GP:s granskning.

LÄS MER: GP granskar: Geelys Lukasjenkofabrik straffas av EU-sanktioner

Så vem kontrollerar egentligen resten? För att få reda på det måste man gräva i det kinesiska bolagsregistret.

Där framgår det att det i december 2017 registrerades en plötslig förändring i ägandet. Ett anonymt bolag, Hubei Jiyun Yangtze River Industry Partnership, gick in som ägare i Cevts moderbolag. Under året som följde dök ytterligare ett bolag upp på ägarlistan: Xi’an Jixiang Automobile Industry Partnership. Tillsammans äger de nu tillgångar i bolaget värda över en miljard kronor.

De båda nya bolagen hade till synes inte någon annan verksamhet än just ägandet i Cevts moderbolag. De ägs i sin tur genom en snårig konstruktion av fonder och investeringsbolag i flera led. GP:s granskning visar nu att det i slutändan är den kinesiska staten som står bakom.Totalt kontrolleras Cevt till över 22 procent av myndigheter i enpartistaten.

Staten djupt inblandad i Geelys ”ekosystem”

Geely är inte bara ett bolag, eller en koncern. Det handlar i själva verket om ett komplext nätverk av hundratals bolag med säte både i Kina och i en rad andra länder. I samband med Volvo Cars börsnotering har den anrika svenska biltillverkarens företrädare i stället beskrivit Geely-sfären, där Volvo-ingår, som ett ”ekosystem”.

– Geely är ett ekosystem, som bygger på att bolagen är hyfsat ”independent” och på ”win-win-basis” samarbetar med varandra. Ju större ekosystemet blir ju större är sannolikheten att det finns värdeskapande samarbeten, säger Volvo Cars finanschef Björn Annwall i en intervju med GP.

Volvo Cars börsprospekt tar upp en lång rad affärsrisker. En risk som inte nämns är den kinesiska regimens betydande ägarinflytande i Volvo-kopplade bolag.

Volvos finanschef Björn Annwall och vd Håkan Samuelsson vid Volvos börsintroduktion på Volvo Showroom i Stockholm. Bild: Jonas Ekströmer/TT

GP:s granskning visar att den kinesiska staten är djupt inblandad på flera håll i detta ekosystem – som Volvo-chefen uppger skapar värden för företaget.

Faktumet att det funnits en koppling mellan den kinesiska staten och Geely var faktiskt inte en hemlighet när Geely förvärvade Volvo Cars för över tio år sedan. 2010 framgick det i utredningar beställda av den statliga myndigheten Riksgälden och som regeringen tog del av, att myndigheter i städerna Daqing i nordöstra Kina och distriktet Jiading i Shanghai då ägde 49 procent av de bolag som i sin tur kontrollerade Volvo Cars. Det var också något som togs upp i medier vid denna tid. Det statliga ägandet fanns kvar fram till 2016 då det plötsligt försvann, till synes helt okommenterat.

Däremot har det inte varit känt att det finns ett betydande statligt ägande inom Geely-sfären, ända fram till i dag. GP:s granskning visar att en lång rad bolag samägs mellan Geely och olika kinesiska statliga aktörer.

Det delvis statliga bolaget som alltså äger Cevt – Zhejiang Geely Automobile – grundades bara några år efter att Geely börjat tillverka bilar och genom det har staten ett indirekt inflytande i viktiga delar av sfären. Dessutom har dess dotterbolag ett direkt affärssamarbete med Volvo Cars, något som framgår i Volvos börsprospekt som släpptes tidigare i höst.

Tillsammans äger den svenska biltillverkaren och det delvis statliga företaget ett samriskföretag ihop – med syfte att koordinera utvecklingen av gemensam teknik och inköp. I styrelsen för bolaget sitter flera Volvo-chefer och så sent som i somras uppgav de i en årsredovisning att man planerade att expandera verksamheten. Men enligt Volvos börsprospekt är bolagets syfte uppfyllt och verksamheten kommer att avvecklas. Hos Bolagsverket framgår det dock att bolaget fortfarande är aktivt.

Prospektet tar också upp en lång rad affärsrisker. En risk som inte nämns är den kinesiska regimens betydande ägarinflytande i Volvo-kopplade bolag.

Det visar sig i GP:s granskning att den kinesiska staten är djupt inblandad i Geelys ”ekosystem”. Bild: Olof Ohlsson

Staten deläger Volvos samriskbolag och plattform

Zhejiang Geely Automobile grundades 2002 och var ursprungligen ett bolag för att tillverka och sälja bilar. Nu har det blivit ett centralt ägarbolag – bland annat äger det en lång rad kinesiska fabriker, utvecklingsbolag och bildelstillverkare. Bolaget äger också drygt åtta procent av Volvo Cars systerbolag, den börsnoterade biltillverkaren Geely Auto.

Ett av de kinesiska bolagen som Zhejiang Geely Automobile äger är ett forsknings- och utvecklingsbolag i hamnstaden Ningbo: Ningbo Geely Automobile Research and Development. Det bolaget – som alltså delägs av den kinesiska staten – har ett samriskbolag tillsammans med Volvo Cars i Kina. Detta samriskbolag har enligt den svenska biltillverkarens egna uppgifter bland annat använts för att samordna teknik mellan Volvos och Geely.

Dessutom äger Ningbo Geely också rättigheterna till den plattform som Cevt utvecklat tillsammans med bland andra Volvo Cars, CMA. Detta enligt Volvos börsprospekt som släpptes tidigare i höst.

Experten: Bilteknik högintressant för kinesiska staten

När Geely köpte Volvo var frågan om kinesiska investeringar inte alls lika kontroversiell.

– Det var en helt annan debatt då, säger Jerker Hellström, Kinaanalytiker med bakgrund som chef på Totalförsvarets forskningsinstitut, som nu leder Swedish Center of China studies.

Jerker Hellström är Kinaexpert som leder Swedish Center for China Studies. Han har en bakgrund som chef på Totalförsvarets forskningsinstitut FOI. Bild: Nils Petter Nilsson

I takt med att Kinas nuvarande president Xi Jinping har utövat ett alltmer repressivt och auktoritärt styre har läget sedan dess skärpts betydligt. Aktivister har fängslats, den redan begränsade yttrandefriheten i Hongkong har nästan helt försvunnit, och övergreppen mot den muslimska minoriteten i Xinijang-regionen har fått omvärlden att reagera kraftfullt. Kina har blivit en aggressiv militär stormakt och regimens grepp om landets näringsliv har gett sig till känna genom en rad uppseendeväckande aktioner. Spänningarna som allt detta har lett till mellan stormakterna USA, EU, och Kina har inneburit omfattande affärsmässiga risker – som visat sig i konkreta sanktioner och handelshinder.

Det kinesiska Kommunistpartiet har också gjort det tydligt i sin storskaliga plan ”Made in China 2025” att man på bara några år har för avsikt att bli ledande inom en rad högteknologiska och strategiska sektorer – bland annat elbilar.

Vad finns det för intresse från kinesiska statens sida att utveckla den här sortens teknik?

– Det finns ett stort intresse av det. På det sättet jackar ju framstående fordonsföretag som Volvo och Geely rakt in i de planer som finns när det gäller att utveckla gröna fordon och självkörande bilar, säger Jerker Hellström.

Han konstaterar att det är väldigt tydligt att fordon är ett av Kinas fokusområden – särskilt när det gäller framtidens bilar.

– Och med Volvo fick man både varumärke, marknad, leveranskedja och teknologi.

Jerker Hellström har länge haft koll på kinesiska investeringar i Sverige och Kinas strategiska intressen. Han konstaterar att det finns ett stort intresse från kinesiska statens sida att utveckla elbilsteknik. Bild: Nils Petter Nilsson

Håkan Samuelsson: ”Måste titta på den frågan”

En vit Volvo-suv glider in genom snömodden och parkerar omkring hundra meter från entrén till Västsvenska handelskammaren. Ut kliver Håkan Samuelsson tillsammans med en av sina kollegor. GP har i veckor försökt få till en ny intervju med honom för att fråga om banden till kinesiska staten. Vi möter upp honom halvvägs.

Du har ju sagt att det inte finns några band till kinesiska staten i Geely. Varför då?

– Vad skulle det vara för band?, svarar Volvo-vd:n.

Dagen innan har hans kollegor på pressavdelningen fått detaljerad information om vad som framkommer i GP:s granskning.

Vi har skickat ett antal kopplingar – bland annat om delägande i Cevt, som du har suttit i styrelsen för.

– Jaha, vi måste titta på den frågan, säger Håkan Samuelsson och går vidare in i byggnaden, där han ska prata om hållbarhet i näringslivet.

Varken Volvo Cars styrelseordförande och huvudägare, Geelys främsta makthavare Li Shufu eller andra Geely-toppar, har velat medverka i någon intervju. Det har inte heller Cevts vd Mats Fägerhag eller Geelys pressansvariga. De har endast skickat ett skriftligt uttalande på GP:s frågor – som de därmed avböjt att kommentera närmare.

”Zhejiang Geely Holding (“Geely”) är en privatägd kinesisk företagsgrupp, inom transport, fordons och mobilitetslösningar, som har ett diversifierat innehav av fordonsvarumärken och strategiska investeringar. Affärsverksamheterna, partnerskap och innehav kommuniceras enligt alla de regler som gäller för noterade bolag. Principiellt kommunicerar vi inte ytterligare utöver det som är publik information om våra verksamheter eller andra kommersiella intressen. Vi kommenterar inte heller på spekulativa påståenden eller politiska frågor om vare sig Kina eller andra marknader där vi befinner oss”, skriver de.

Dagen efter försöket till intervju med Håkan Samuelsson skickar också Volvo Cars pressavdelning ett mejl. GP:s granskning har alltså visat att det kinesiska statliga ägandet berör ett bolag inom Volvo Cars-koncernen med direkt koppling till huvudkontoret i Torslanda. Men trots att Håkan Samuelsson tidigare kommenterat – och förnekat – just Geelys band till kinesiska staten vill företaget nu inte kommentera frågan alls.

”Volvo Cars har inga skäl att kommentera eventuella kopplingar mellan vår huvudägare och andra företag eller organisationer. I det prospekt som presenterades inför börsnoteringen finns alla för Volvo Cars relevanta ägarförhållanden och övriga kommersiella relationer redovisade”, skriver Jenny Åström, global pr-chef för Volvo Cars.

Fotnot: I ett börsmeddelande i Hongkong i somras uppgav Geely att ett annat bolag i koncernen skulle ta över ägandet av Cevt. Och Geelys presstalesperson har beskrivit det som att ägandet har ändrats. Men när GP i mitten av december begärde ut Cevts aktiebok visar det sig att det fortfarande ägs av samma bolag, Zhejiang Geely Automobile, som delägs av den kinesiska regimen.

LÄS MER: GP avslöjar – Geely spred falsk information om Cevt

Tipsa säkert

Tipsa GP:s granskande reportrar på ett säkert sätt med den krypterade appen Signal, som finns att ladda ner här.

Skicka dina meddelanden i appen till 0701468352.

LÄS MER: Analys: Hur effektivt är sanktionsvapnet?

LÄS MER: Så pumpar Lukasjenko in pengar i Geely

LÄS MER: Atlas Copco bryter med Geelys Belarusfabrik

Missa inte det senaste från GP Ekonomi!

Nu kan du få alla våra ekonominyheter, reportage och analyser som en liten notis direkt till din telefon genom att klicka på följ-knappen vid taggen Ekonomi. I mobilen finner du den under artikeln och på sajt överst till höger om artikeln.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

GP Ekonomis Alexander Piauger blickar ut i den finansiella världen och kommer med aktuella spaningar och lästips.

För att anmäla dig till nyhetsbrevet behöver du ett digitalt konto, vilket är kostnadsfritt och ger dig flera fördelar. Följ instruktionerna och anmäl dig till nyhetsbrevet här.