GP avslöjar: Geely äger företag med bannlysta militärbolag

Den kinesiska regimen använder det privata näringslivet för sin militära upprustning. GP kan nu avslöja hur Volvo-ägaren Geely deläger flera företag med svartlistade militärbolag – som bygger stridsvagnar och missiler.
Ett av militärbolagen beskriver sig självt som ”ryggraden” i utvecklingen av den kinesiska armén.
– De tillhandahåller, skapar och tillverkar vapen och teknologi åt Folkets befrielsearmé, säger den amerikanske experten Adam Segal.
Text och research: Tobias Andersson Åkerblom och Valdemar Lönnroth

I november 2018 skickade Li Shufus maktbolag ut ett pressmeddelande som inte fick någon större uppmärksamhet i Sverige. Geely hade tecknat ett strategiskt partnerskap med det statliga rymdbolaget Casic – China Aerospace Science and Industry Corporation. Det handlade om ett brett teknisk samarbete, med särskilt fokus på utveckling av höghastighetståg. Det hela bildsattes med ett foto från när Sveriges förre statsminister Stefan Löfven besökte Kina och träffade Li Shufu för några år sedan.

– Vi kommer att lägga grunden för att utveckla central teknik för nästa generations transporter, sade Li Shufu i pressmeddelandet.

Men det som bolaget inte nämnde, var att delar av den statliga jättens verksamhet redan vid den här tidpunkten var svartlistad av USA – på grund av sina band till den kinesiska militären. Förutom rymdfarkoster tillverkar rymdjätten nämligen också missilsystem och andra former av avancerade vapen. Enligt amerikanska myndigheter kan rymdtekniken användas för att modernisera det kinesiska kärnvapenprogrammet – bland annat genom utveckling av interkontinentala missiler.

LÄS MER: Atlas Copco bryter med Geelys Belarusfabrik

Kopplas till storskaligt förtryck i Xinjiang-regionen

Redan året innan pressmeddelandet hade Geely offentliggjort ett liknande samarbete med en annan statlig jätte: Aviaton Industry Corporation of China, eller Avic. Också detta bolag är bannlyst på grund av militära band. Och i en årsredovisning hittar GP uppgifter om ytterligare ett samarbete som Geely har, via sitt bilmärke Geely Auto. Årsredovisningen i fråga tillhör bolaget Hangzhou Hikvision Digital Technology, eller kort: Hikvision. Där uppges det att man 2020 ”fördjupat affärssamarbetet” med Geely.

Hikvision är bannlyst i USA på grund av sin roll i förtrycket av den muslimska folkgruppen uigurer i Xinjiang-regionen i nordvästra Kina. Företaget, vars största ägare är den kinesiska centralregeringen, uppges ha installerat övervakningsutrustning i de interneringsläger där hundratusentals människor har spärrats in och utsatts för grova övergrepp mot de mänskliga rättigheterna. Företaget har självt uppgett att det respekterar de mänskliga rättigheterna men har inte velat utveckla sin roll i Xinjiang närmare, när myndigheter och medier i Väst frågat om detta.

Samarbetet med Geely bygger på liknande teknik – som också kan användas för självkörande fordon.

Jag skulle inte vilja vara pr-killen som måste förklara att bilar är bilar och att det inte spelar någon roll att det är i Xinjiang.

Även EU införde i våras sanktioner riktade mot en rad regionala partitoppar och myndighetspersoner i Xinjiang kopplat till förtrycket och övervakningen av folkgruppen uigurer.

Det finns också en betydligt närmare koppling som Geely har till förtrycket i Xinjiang – som inte nämns i någon årsredovisning. I kinesiska upphandlingsdokument, som GP har tagit del av, framgår det att biltillverkaren levererat polisbilar till åtminstone ett polisdistrikt i regionen – men också till andra kinesiska polisdistrikt.

Adam Segal är en ledande amerikansk Kina-expert. Han tycker att Geelys band till den kinesiska försvarindustrin innebär en betydande risk. Bild: Council of Foreign Relations

– Jag skulle inte vilja vara pr-killen som måste förklara att bilar är bilar och att det inte spelar någon roll att det är i Xinjiang, säger Adam Segal, som är Kinaexpert med fokus på ny teknik och nationell säkerhet vid den inflytelserika amerikanska tankesmedjan Council on Foreign Relations.

Han konstaterar att det som ägaren Geely gör kan ha påverkan på Volvo, då de ingår i samma bolagssfär.

– Om det framkommer att Volvo-Geely är knutna på konkreta och ganska tydliga sätt till företag som är inblandade i övervakning i Xinjiang och annat, så innebär det definitivt en anseendeskada, säger han.

– Det kan bli ett betydande bakslag.

LÄS MER: Volvo-topparna reagerar på Geelys svartlistade fabrik

Kinas förtryck av folkgruppen uigurer har bland annat lett till byggandet av interneringläger i Xinjiangprovinsen. Företaget Hikvision som har inlett ett ”fördjupat samarbete” med Geely, är bannlysta av USA för att ha levererat övervakningsutrustning till dessa läger. På bilden syns taggtrådsstängsel och ett vakttorn i ett läger i staden Kunshan i Xinjiang. Bild: Ng Han Guan

Geely avbokar intervjun när GP frågar om militära band

GP har i flera månader granskat Geelys omfattande och komplexa företagsstruktur. Tidigare avslöjanden har visat hur företaget har ett nära samarbete med den brutala Lukasjenkoregimen och hur den kinesiska enpartistaten – trots upprepade påståenden om motsatsen – är en tung ägare i Geely-verksamheter med nära band till Volvo.

Svaret på hur vi ’förhåller oss till ditten och datten’ är att vi alltid nogsamt följer de lagar och regler som gäller på respektive marknad.

Sedan flera veckor tillbaka har GP sökt Li Shufu och andra Geely-toppar för en intervju. De har avböjt. Däremot får GP ett löfte om en intervju med Geelys svenska presskontakt, Stefan Lundin. Inför intervjun ber han om frågor och underlag, för att han ska få möjlighet att förbereda sig. Men när han får ta del av det som framkommer i den här delen av GP:s granskning, avbokar han intervjun. Han reagerar plötsligt på frågorna som GP skickat. Det handlar – förutom de band till bannlysta bolag som redan nämnts – om att Geely samäger en rad företag ihop med den kinesiska försvarsindustrin.

”(...) att svara på en bombmatta som spänner sig från Belarus-JVs till upphandling av polisbilar i Kina helt random är inte acceptabelt”, skriver Stefan Lundin.

”Svaret på hur vi ’förhåller oss till ditten och datten’ är att vi alltid nogsamt följer de lagar och regler som gäller på respektive marknad, och i de fall då marknadernas regelverk står i konflikt med varandra så regleras det av berörda myndigheter, inte av oss som privat företag”, fortsätter han.

Det blir aldrig någon intervju och frågan om hur Geely ser på brotten mot mänskliga rättigheter i Xinjiang förblir obesvarad. Men en ännu större fråga kvarstår: Hur ser egentligen banden ut mellan Geely och den kinesiska militären?

Dåvarande pressansvarige för Cevt, Stefan Lundin (stående till höger), var med när Geely och Göteborgs stad skrev en avsiktsförklaring om det nya centret på Lindholmen 2017. Medverkade gjorde också Geelyägaren Li Shufu, dåvarande statsminister Stefan Löfven (S) samt (sittande) An Conghui, dåvarande vd för Geely Auto, och Ann-Sofie Hermansson (S), då kommunstyrelsens ordförande i Göteborg. Stefan Lundin, idag Geelys presstalesperson i Sverige, avbokar plötsligt en intervju med GP när han får ta del av frågor och underlag till intervjun. (Arkivbild) Bild: Maja Suslin/TT

Fordonsindustrin intressant för Kinas militära mobilisering

Kina är en enpartistat. På senare år har det blivit allt tydligare hur Kommunistpartiet vill att hela samhället ska bidra till regimens mål. Ett av målen är att den kinesiska armén – Folkets befrielsearmé – ska bli världsledande, särskilt när det gäller ny teknik.

– Väldigt mycket av teknologierna som man utvecklar inom fordonsindustrin är ju i högsta grad relevanta för den bredare militära mobiliseringen, säger Jerker Hellström, Kinaexpert med bakgrund på Totalförsvarets forskningsinstitut FOI och som nu leder Swedish Center of China studies.

– Till exempel en sådan sak som autonoma fordon är ju högrelevant även för försvarsindustrin. AI-baserad teknologi helt enkelt. Det är väldigt svårt att se några större skillnader mellan det civila och militära, i synnerhet i Kina, när det gäller den här typen av avancerade teknologier.

Det är inte en teoretisk frågeställning. GP:s granskning visar nämligen att Geely äger bolag tillsammans med några av Kinas största militära vapentillverkare.

Geelykopplat bolag delägs av statlig stridsvagnstillverkare

China North Industries beskriver sig självt som ”ryggraden” i utvecklingen av avancerad teknik och utrustning för Folkets befrielsearmé. I företagets verksamhetsbeskrivning framgår det också att de tillverkar tunga vapen för fullskalig krigföring:

”Stridsvagnar och pansarfordon, artilleri, raketkastare, raketer, missiler, artillerigranater, kulor, bomber”.

USA är oroat över hur Kina utvecklar sin militär, vilket det har gjort i ett högt tempo de senaste två-tre decennierna.

Men bolaget äger också genom ett dotterbolag andelar i företaget Wuhan Digital Design and Manufacturing Innovation Center – ett utvecklingscentrum med uppdraget att lösa gemensamma problem inom industrin. Samma dag 2018 som stridsvagnstillverkaren investerade i utvecklingscentret gjorde också flera andra aktörer det – bland annat Li Shufus maktbolag, Zhejiang Geely Holding Group, som äger Volvo Cars.

En annan militär jätte, med det snarlika namnet China South Industries, äger genom sitt dotterbolag andelar i två olika bolag tillsammans med Geely. Det handlar dels om ett investeringsföretag och dels om ett forskningscenter inriktat på teknologi kopplad till lättviktsmaterial – en avgörande framtidsfråga för hela transportsektorn.

– USA är oroat över hur Kina utvecklar sin militär, vilket det har gjort i ett högt tempo de senaste två-tre decennierna. De här bolagen har en roll i detta, på så sätt att de producerar de faktiska militära teknologierna, säger den amerikanske experten Adam Segal.

De tillhandahåller, skapar och tillverkar vapen och teknologi åt Folkets befrielsearmé.

De båda militära jättarna har ytterligare en sak gemensamt: De omfattas båda av amerikanska sanktioner på grund av sina band till den kinesiska armén.

– De tillhandahåller, skapar och tillverkar vapen och teknologi åt Folkets befrielsearmé, säger Adam Segal.

Sanktionerna

Såväl Trump- som Biden-administrationerna har riktat sanktioner mot vad de benämner som kinesiska militärbolag. I den senaste versionen av sanktionerna ingår förutom försvarsindustrin även företag som bidrar till utvecklingen av övervakningsteknologi som kan användas för grova brott mot mänskliga rättigheter. Sanktionerna innebär bland annat förbud mot investeringar i dessa bolag.

Militära band med nära koppling till Volvo Cars

GP:s granskning i kinesiska bolagsregister visar också att Geely äger ytterligare ett bolag tillsammans med det kinesiska försvarsindustriella komplexet. I det här fallet handlar det om ett testcenter för fordon, China Communications (Shangrao) Automobile Comprehensive Test. Geelys andel av bolaget ägs genom dotterbolaget Ningbo Geely, ett bolag som har nära band också till Volvo Cars. Testcentret kontrolleras i sin tur av China Communications Construction Group, en statlig jätte som har spelat en central roll i att militarisera Sydkinesiska sjön – genom att bygga nya öar på rev, som sedan utrustats till militärbaser.

Vad innebär de här samarbetena för risk för de här företagen?

– Det beror på nivån på tekniken. Det finns en risk att Volvo använder amerikansk teknik i vissa av sina produkter. Om det är inblandat i det här så kommer USA att stoppa försäljningen till dem, säger Adam Segal. Han påpekar dock att han inte vet detaljerna rörande tekniken.

LÄS MER: Analys: Hur effektivt är sanktionsvapnet?

Den svenske experten Jerker Hellström påpekar att privata kinesiska företag inte är fredade från statens krav, men att den har en ännu större möjlighet att påverka beslut och att få insyn i utveckling av nya teknologier i de fall där staten också har ägarinflytande.

– I generella termer så sker ju inhämtningen av sådan kunskap och utvecklingen av den typen av teknologi både med lagliga och olagliga medel, där de lagliga just handlar om både företagsförvärv och forskningssamverkan, säger Jerker Hellström.

Jerker Hellström är Kinaexpert som leder Swedish Center for China Studies. Han har en bakgrund som chef på Totalförsvarets forskningsinstitut FOI. Bild: Nils Petter Nilsson

Den officiella kinesiska linjen, att hela samhället ska bidra till landets militära mobilisering, kallas av partiet självt för ”militär-civil fusion”. Just denna politik, där alltså näringslivet används för att stärka militären, har varit en bidragande orsak till att USA infört nya sanktioner mot Kina. Vissa av Geelys samarbeten beskrivs uttryckligen i Kina som ett led i den militär-civila fusionen.

Vad innebär det att Geely är en del av detta?

– Det innebär att bolaget medvetet eller omedvetet kan komma att bidra till Kinas militära förmågeutveckling. Och för kinesiska bolag är det snarare eftersträvansvärt än kontroversiellt, säger Jerker Hellström.

Tipsa säkert

Tipsa GP:s granskande reportrar på ett säkert sätt med den krypterade appen Signal, som finns att ladda ner här.

Skicka dina meddelanden i appen till 0701468352.

Geely vill inte svara på frågor om militärbolagen

GP har skickat en lång rad frågor till Geely om varför företaget samarbetar med dessa militära aktörer och hur det delar teknik med dem – inklusive frågan om huruvida Volvo-teknik på något sätt delas med den kinesiska försvarsmakten. Detta väljer Geely dock att inte svara på.

Vi kommenterar inte heller på spekulativa påståenden eller politiska frågor om vare sig Kina eller andra marknader där vi befinner oss.

”Zhejiang Geely Holding (“Geely”) är en privatägd kinesisk företagsgrupp, inom transport, fordons och mobilitetslösningar, som har ett diversifierat innehav av fordonsvarumärken och strategiska investeringar. Affärsverksamheterna, partnerskap och innehav kommuniceras enligt alla de regler som gäller för noterade bolag. Principiellt kommunicerar vi inte ytterligare utöver det som är publik information om våra verksamheter eller andra kommersiella intressen. Vi kommenterar inte heller på spekulativa påståenden eller politiska frågor om vare sig Kina eller andra marknader där vi befinner oss”, skriver presskontakten Stefan Lundin i ett mejl, där han uppger att avsändaren är Li Shufus maktbolag.

GP har också sökt Volvo Cars med frågor om Geelys militära band. Företaget har avböjt att kommentera detta.

LÄS MER: GP granskar: Geelys Lukasjenkofabrik straffas av EU-sanktioner

LÄS MER: Fackledaren: ”Protesterande fabriksarbetare torteras i Belarus”

LÄS MER: Så pumpar Lukasjenko in pengar i Geely

LÄS MER: GP AVSLÖJAR: Kinesiska staten stor ägare i Geelys Göteborgsbolag

Missa inte det senaste från GP ekonomi!

Nu kan du få alla våra ekonominyheter, reportage och analyser som en liten notis direkt till din telefon genom att klicka på följ-knappen vid taggen Ekonomi. I mobilen finner du den under artikeln och på sajt överst till höger om artikeln.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

GP Ekonomis Alexander Piauger blickar ut i den finansiella världen och kommer med aktuella spaningar och lästips.

För att anmäla dig till nyhetsbrevet behöver du ett digitalt konto, vilket är kostnadsfritt och ger dig flera fördelar. Följ instruktionerna och anmäl dig till nyhetsbrevet här.