Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt GP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Hjulen snurrar snabbt i Göteborgsregionen och företagen skriker efter kompetent personal. Bild: Janerik Henriksson/TT
Hjulen snurrar snabbt i Göteborgsregionen och företagen skriker efter kompetent personal. Bild: Janerik Henriksson/TT

Glödhet arbetsmarknad i Göteborgsregionen

Arbetslösheten i Göteborgsregionen är lägst bland alla storstäder, och har minskat fem år i rad. Ungdomsarbetslösheten är halverad och företagen skriker efter kompetent personal.

Inte sedan finans- och fordonskrisen har Göteborgsregionen haft så låga arbetslöshetssiffror som nu ligger på 5,6 procent. Totalt är 28 797 personer arbetslösa i Göteborgsregionen. Av inrikes födda är bara 2,8 procent arbetslösa. Tidigare har arbetslösheten minskat väldigt mycket för män, och nu minskar den väldigt mycket för kvinnor.

Bäst läge i riket

– Från 2013 har vi sett att arbetslösheten i Västra Götalands län har minskat betydligt mer än i riket, och en stor del av det är Göteborgsregionen eftersom det är navet i västsvensk ekonomi, säger Sandra Offesson, analytiker på Arbetsförmedlingen.

Det är högkonjunktur i landet och exportindustrin går bra, och eftersom Göteborgsregionen har en stor andel industri, ligger området lite före i konjunkturen.

Ungdomsarbetslösheten halverad

Ett annat tecken på att Göteborgsregionen är välmående är att ungdomsarbetslösheten har halverats de senaste fem åren. I september 2013 fanns det 7 849 arbetslösa ungdomar inskrivna hos Arbetsförmedlingen, samma månad 2018 fanns det 3 419 arbetslösa ungdomar.

– Den starka arbetsmarknaden de senaste åren har gynnat de unga. Vi har haft en stark ekonomi, men också minskande barnkullar. Och det har gått väldigt bra för den privata tjänstesektorn där det finns många ingångsjobb för ungdomar. Det går bra för it, hotell- och restaurang, företagstjänster och handel, säger Sandra Offesson.

Bland ungdomar som har utbildning minskar arbetslösheten i rask takt.. Bild: Arbetsförmedlingen
Bland ungdomar som har utbildning minskar arbetslösheten i rask takt.. Bild: Arbetsförmedlingen

Men ungdomsarbetslösheten ligger kvar på en hög jämn nivå bland de unga som inte har någon gymnasieutbildning, med cirka 1 200 arbetslösa i Göteborgsregionen.

Utsatta grupperna har svårt att ta sig in

De tillhör de så kallade utsatta grupperna som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden, till dem hör också utrikes födda och funktionsvarierade.

Av de inskrivna arbetslösa, utgör de utsatta grupperna två tredjedelar av de arbetslösa i Göteborgsregionen. Av de inskrivna arbetslösa saknar nära 18 procent gymnasieutbildning, och nära 16 procent är utrikes födda.

– Det är tydligt att de grupper som inte har någon gymnasieutbildning eller är utrikes födda är de som har svårare att hitta jobb. Sedan ett år tillbaka har arbetslösheten minskat för utrikes födda män, men för utrikes födda kvinnor fortsätter arbetslösheten att öka, säger Sandra Offesson.

Vad kan man göra för de utsatta grupperna?

– Gruppen som saknar gymnasieutbildning är en väldigt heterogen grupp med skiftande behov och insatser. För vissa handlar det om att de behöver skaffa sig en grundläggande utbildning, för andra kan det handla om insatser som arbetsmarknadspolitiska program eller subventionerade anställningar, säger hon.

Jakt på kompetens

Gruppen 50+ har också i genomsnitt haft svårare för att hitta arbeten.

– Det beror på vad man har med sig i bagaget. Har man en högre utbildning så blir det enklare att återetablera sig på arbetsmarknaden, men för dem som saknar gymnasieutbildning kan det bli svårare, säger Sandra Offesson.

LÄS MER: Kvinnorna får flest jobb i Västsverige

Men i dag är utbildning, kompetens och erfarenhet hett eftertraktade bland företagen i Göteborgsregionen, som nu till och med har svårt att hitta rätt kompetens på arbetsmarknaden.

För Västra Götalands län som helhet är arbetslöshetssiffrorna på 6,2 procent för september, jämfört med 6,4 för ett år sedan. Närmare 51 500 personer var inskrivna som arbetslösa i storlänet.

Det är dock stor skillnad i arbetslöshet mellan olika delar av länet, från 2,6 procent på Tjörn till 12,1 procent i Åmål.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.