Finansmannen Carl Bennet som har röstmajoritet i medicinteknikbolaget Getinge. Arkivbild.

Getinge avsätter hundratals miljoner

Medicinteknikbolaget Getinge har beslutat att göra ytterligare en avsättning om 350 miljoner kronor med avseende på utredningar om påstådd manipulation av anbudsförfaranden i Brasilien.

Ärendena rör primärt Getinges brasilianska dotterbolag och är hänförliga till åren 2004–2015. Avsättningen kommer att påverka bolagets rörelseresultat för första kvartalet 2018.

Totalt har bolaget avsatt 419 miljoner kronor för kostnaderna relaterade till de pågående brasilianska utredningarna. Enligt Getinge förväntas förhandlingarna med brasilianska myndigheter avslutas under året.