Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Hjulen börjar snurra saktare i Göteborgsregionens näringsliv. Bild: Lisa Thanner

Göteborgsregionen har inte längre högkonjunktur

Konjunkturen försämras – för första gången på två år har inte Göteborgsregionen högkonjunktur. Det visar en färsk mätning.

Business region Göteborg, BRG, släpper fyra konjunkturrapporter om året. Och den sista rapporten för året visar att konjunkturen i regionen mattats av. Stödd på SCB:s och Västra Götalands-regionens siffror visar BRG:s konjunktursiffror att indexet för första gången på ett par år indikerar att det inte råder högkonjunktur. Indexet minskar från vårens 46 till 34 under hösten, där gränsen för högkonjunktur ligger på 40. Samtidigt tror företagen på ett starkare läge till våren igen – om det stämmer råder då åter högkonjunktur.

Bland branscher märks en avmattning i fordons-, bygg- och kemiindustrin. Påpekas kan dock att det fortfarande råder högkonjunktur i såväl fordonsindustrin och byggsektorn, avmattningen sker från en hög nivå. Det råder fortfarande en stark konjunktur. Och bristen på arbetskraft är fortsatt tydlig och byggföretagen fortsätter att anställa.

IT-företagen ångar på

Den starkaste sektorn är IT-tjänster som går väldigt bra. Och ser man till våren förväntar sig såväl fordonsindustri, IT-företag, elektronikindustri och partihandel en tydlig konjunkturförbättring.

Business region Göteborgs etableringschef Henrik Einarsson konstaterar att varslen ökar, från en låg nivå. I bakgrunden analytikern Peter Warda.. Bild: Michael Akerstrom

– Konjunkturen är väldigt svårbedömd just nu, många branscher ligger fortfarande i högkonjunktur men läget är mer dämpat jämfört med i våras, säger Peter Warda, analytiker på BRG.

– Man ska också komma ihåg att den högkonjunktur vi sett de senaste åren inte kan vara för evigt, det är väntat att vi förr eller senare når en utplaning. Mycket talar för att vi är där nu – Sveriges ekonomi har slagit av på takten och BNP har sjunkit, till stor del beroende på minskad hushållskonsumtion.

Ser man till arbetsmarknaden kan man konstatera att jobbtillväxten är fortsatt stark. Under tredje kvartalet ökade sysselsättningen för Göteborgsregionen med 2,6 procent, vilket gav 553 000 sysselsatta personer. Utvecklingen här är bättre än i Malmö och Stockholm. Göteborgsregionen har också fortsatt lägst arbetslöshet bland storstadsregionerna – i oktober låg den på 5,5 procent, i riket låg den på 6,9 procent under samma period.

Matchningsproblem

Även arbetslösheten bland utrikesfödda minskar och ligger lägre än rikssnittet – 15,7 procent här jämfört med 20,1 procent för riket. Ser man till unga utrikes födda är det en hög siffra: en arbetslöshet på 23 procent.

Varseltalen ökar också, med 42 procent – men från en mycket låg nivå, konstaterar BRG:s etableringschef Henrik Einarsson. De faktiska varslen uppgick bara till 219 per månad under hösten, vilket är betydligt under snittet för 2000-talet.

Samtidigt råder det alltså kompetensbrist i många branscher – det finns en matchningsproblematik på arbetsmarknaden.

I konjunkturrapporten konstateras också att det är låg vakansgrad när det gäller fastigheter – utbudet av kontorsytor är mindre än efterfrågan, vilket är hämmande för näringslivet när företag vill expandera. Det finns samtidigt betydande ytor som är under byggnation i regionen: 166 000 kvadratmeter.

Vidare minskade antalet flygpassagerare tredje kvartalet med 0,4 procent från Landvetter. Och gästnätterna minskade i Göteborgsregionen med 0,5 procent tredje kvartalet. Båda två vittnar om en svagare konjunktur.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.