Med start i år publicerar IVA, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, årligen en 100-lista för att lyfta fram forskning från Sveriges universitet och högskolor. I år kommer 18 av de 67 projekten från Göteborg. Bild: Pär Rönnberg
Med start i år publicerar IVA, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, årligen en 100-lista för att lyfta fram forskning från Sveriges universitet och högskolor. I år kommer 18 av de 67 projekten från Göteborg. Bild: Pär Rönnberg

Göteborgsforskarna som borde intressera näringslivet

Göteborg gör en stabil insats när IVA, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin, vill lyfta fram svensk forskning. 18 av 67 kommer härifrån på IVA:s lista över forskningsprojekt som borde intressera näringslivet.