Göteborgs universitet satsar på spelbranschen

Den svenska spelbranschen växer så det knakar. Men bristen på seniora programmerare är stor. I höst startades därför en ny utbildning inom spelutveckling på Göteborgs universitet.

Spelindustrin är en av Sveriges snabbast växande branscher. Enligt statistik från branschorganisationen Dataspelsbranschen uppgick omsättningen 2015 till 12,5 miljarder, vilket var en fördubbling jämfört med 2013.

– Spelindustrin är en bransch som växer, både till omsättning och antal sysselsatta. Det här är något som vi är väldigt bra på i Sverige. Svenska spelbolag har ett högt förtroende internationellt, säger Staffan Björk, professor i interaktionsdesign och spelforskare vid institutionen för data- och informationsteknik vid Göteborgs universitet.

MEN SPELINDUSTRIN STÅR inför samma utmaningar som resten av it-branschen när det kommer till rekrytering. Enligt Staffan Björk är det framför allt seniora programmerare som saknas och för att råda bot på den bristen startade Göteborgs universitet i höst programmet game design and technology.

– Till skillnad från andra programmeringsutbildningar på kandidatnivå, där man lär sig att använda  en spelmotor, lär man sig på det här programmet att skapa en spelmotor, alltså att utveckla ett spel från grunden, förklarar Staffan Björk som är utbildningsansvarig för programmet.

EN SPELMOTOR ÄR en mjukvaruplattform från vilken nya datorspel kan programmeras. Studenter har även tidigare kunnat läsa sig till den här kompetensen via enskilda kurser på GU och Chalmers, men genom ett skräddarsytt program hoppas Staffan Björk att fler ska välja den här banan framöver. För efterfrågan inom spelbranschen är stor.

– Spelbranschen skriker efter seniora programmerare. De flesta svenska spelbolag bygger sina egna spelmotorer. Vi har en väldigt hög teknisk kompetens i Sverige som gör att vi kan göra det, och det är en styrka hos företagen eftersom det innebär att de även kan sälja spelmotorerna, förklarar Staffan Björk.

SENIORA PROGRAMMERARE HAR också en viktig roll i att driva projekt och vara tekniska specialister, och även om utbildningen i första hand siktar mot en karriär inom spelindustrin är detta kompetenser som efterfrågas inom hela it-branschen, såväl som inom industrin.

– När vi pratar med företag som Volvo, Saab och SKF säger de att de konkurrerar om samma arbetskraft som spelindustrin, säger Staffan Björk.

Men de stora industribolagen verkar ligga i lä när studenterna själva får välja sin framtida arbetsplats. Enligt en undersökning från Universum, som listar de 50 mest attraktiva arbetsgivarna inom data och it bland studenter, ligger just spelbolag i topp. Staffan Björk tror att bristen på seniora programmerare har begränsat tillväxten i spelbranschen:

– Det hade nog kunnat finnas fler och större spelbolag om man hade kunnat anställa fler programmerare. Men jag tror inte att det har försämrat kvaliteten. Svenska företag överlag har ett gott rykte i att man inte lovar saker man inte kan leverera, och svenska spelindustrin är ett typexempel på det. Det är därför de, förutom ”vanliga” spel också får förtroende att göra spel till stora filmer som Terminator-filmerna, Avatarspelen och Mad Max.

På frågan om vad han tror ligger bakom den svenska spelbranschens framgångar och tillväxt svarar Staffan Björk:

– Det beror nog på flera saker. Dels hade vi hemdatorn. På 90-talet kunde många leasa en dator från sitt jobb, vilket var ganska unikt för Sverige. Många barn och ungdomar fick möjlighet att testa en PC tidigt. Det har också funnits ett stort statligt stöd för spel och spelutveckling i Sverige. Många inom spelindustrin kommer från den här bakgrunden. De började programmera hemma i källaren och kunde få stöd från staten för att få träffa andra som delade deras intresse.

DEN STARKA GEMENSKAPEN bland spelentusiaster har sedan fortsatt och är enligt Staffan Björk en annan anledning till den snabba tillväxten.

– Många av de som varit länge inom spelindustrin känner varandra. Det är inte en konkurrensstämning inom branschen, man samarbetar och hjälper varandra till exempel genom att hyra ut personal när det finns behov. Branschen vet att om något av spelbolagen gör något bra, så gynnar det hela den svenska spelindustrin, säger han.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.