Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Allt fler bryr sig om hur varorna vi köper transporteras – i varje fall enligt en färsk Sifoundersökning. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Göteborgarna: Vi vill ha längre leveranstid på paket – för klimatets skull

Utsläppen från transporter fortsätter att öka i Sverige. Men skulle konsumenter kunna välja så skulle de acceptera längre leveranstider om det sker på ett klimatsmart sätt – i synnerhet i Göteborgsområdet. Det visar en färsk Sifoundersökning.

Handeln är globaliserad och e-handelns framfart förändrar förutsättningar för många traditionella butiker. Snabba transporter fram till konsumentens dörr har också varit en tydlig trend i branschen. Men hur transporterna sker från producent, distributör och logistikaktör till konsumentens dörr är ofta något konsumenten får mycket knapphändig information om idag – om alls. Men en färsk undersökning från Kantar Sifo på uppdrag av Sjöfartsverket visar att många skulle kunna tänka sig att leveranserna tar lite längre tid om det betyder att transporterna sker på ett hållbart sätt.

På den direkta frågan om längre transporttid om den samtidigt är klimatsmart svarar 68 procent ja, 12 procent nej och 20 procent vet inte. I Göteborgsområdet är svaret än högre, här svarar 74 procent ja på frågan – av regioner och städer i Sverige är det bara Malmöregionen som ligger högre.

– Det är en jättespännande utveckling, jag tycker siffrorna talar sitt tydliga språk. Det är så mycket i utvecklingen som gått åt ett annat håll de senaste åren: man beställer en vara och vill ha den levererad redan nästa dag – det går bara fortare och fortare, säger Katarina Norén, generaldirektör på Sjöfartsverket som beställt undersökningen.

– Men vi ser ju en ökad diskussion om hållbarhet i samhället. Kanske ser vi en Gretaeffekt där folk värnar mer och mer om hållbarhet.

LÄS MER: Stockholm lika varmt som Budapest 2050

LÄS MER: Besvikelse och glimtar av hopp efter Madrid

Sjöfarten står ungefär för 11 procent av växthusgaserna inom transportsektorn – ungefär lika mycket som flyget. Däremot transporteras väldigt mycket mer gods till sjöss, räknat i volym cirka 90 procent av världshandeln. Bild: Anders Hofgren, Claude Paris

Lever inte som man lär

Samtidigt uppger betydligt färre att de tar hänsyn till det nu – bara cirka en tredjedel av de tillfrågade i riket och Göteborg svarar att de tar hänsyn till hur varorna transporteras idag.

– Ja, beteende och värdering verkar skilja sig åt. Men där skulle konsumenter behöva en möjlighet att välja hållbara transporter när de beställer varor.

Att just Sjöfartsverket beställer en undersökning om godstransporter har att göra med att de är myndigheten för handelssjöfarten i Sverige.

– Vårt uppdrag är att värna handelssjöfarten i Sverige – men vi ska samtidigt göra det på ett sätt där vi tänker på samtliga transportslag.

Sjöfartsverket är en av flera myndigheter med uppdrag att uppfylla de politiska målen om att minska utsläppen – ska man nå klimatmålen så behöver Sverige minska utsläppen från transporter med 70 procent till 2030 eller åtta procent om året. 2019 ökade i stället utsläppen med mer än tre procent. Och mängden gods som transporteras beräknas öka med 65 procent fram till 2040.

Det låter ju inte särskilt lätt att nå de målen?

– Det är jättetufft, det måste göras radikala saker. Ska klimatmålen nås behöver utsläppen från transportsektorn minska kraftigt och mer gods behöver gå via järnväg och sjöfart, säger Katarina Norén.

LÄS MER: Volvo Cars lovar minskade utsläpp i linje med Parisavtalet

LÄS MER: Bolag i Biskopsgården värderas till miljarder – kan förändra fordonsindustrin

Att konsumenter kan tänka sig vänta på varor är positivt ur klimatsynpunkt, menar Sjöfartsverkets generaldirektör Katarina Norén. Bild: Niclas Fasth

Bil och lastbil överlägset största källa

Ser man till utsläppen från varje transportslag så visar statistiken från FN:s klimatpanel att transportsektorn står för 23 procent av de totala växthuspåverkande energiutsläppen och av dessa står vägtransporter för hela 72 procent. Sjöfarten står för cirka 11 procent och flyget lika mycket.

– Men här gäller det att komma ihåg att det transporteras väldigt många fler ton med sjöfart än med flyg – det går inte att jämföra. 90 procent av världshandeln, mätt i volym, transporteras till sjöss. Ur hållbarhetssynpunkt är järnväg och sjöfart effektiva transportslag, säger Katarina Nordén.

– Tar man till exempel ett Mälarfartyg, som inte är särskilt stort, kan det ta gods motsvarande 300 lastbilar samtidigt. För att driva det förbrukas energi motsvarande 20 lastbilsmotorer. Trots att fartyget går på diesel tjänar man enorma mängder koldioxid jämfört med lastbilar. Men även sjöfarten behöver se om sitt hus och minska utsläppen.

Sverige och EU överens

När det gäller transporter kan man se att sjöfarten typiskt sett går långsammare än andra transportslag. Att Sjöfartsverket släpper en undersökning som visar att konsumenter accepterar långsammare transporter kan verka gynna den egna näringen.

– Men att gods ska flyttas över till sjöfart och järnväg från flyg och väg är något regeringen slagit fast i sin godsstrategi. Och det har även EU beslutat om.

– När det gäller sjötransporter talade jag med redare som transporterade bilar, det tar ofta ett halvår att få en bil efter beställning – skulle konsumenten vänta en vecka till skulle fartyget kunna halvera sin hastighet och spara massor av bränsle.

En som har god koll på konsumenters vanor när det gäller handel och även hållbarhet är Arne B Andersson, e-handelsexpert på Postnord, som varje år släpper branschrapporten E-handelsbarometern.

– Att konsumenter säger att de vill vara mer hållbara men agerar mindre hållbart är en misstanke man kan ha. Men i grunden tror jag faktiskt att konsumenter är beredda på att det tar lite längre tid – givetvis beroende på vilken vara vi talar om. Det viktiga är att man får en fast tidpunkt när varan är framme och även var varan kommer att levereras.

LÄS MER: Här är tekniken som krävs för att rädda klimatet

LÄS MER: Så drabbas Göteborg av klimatförändringen

Fakta: Undersökning om hållbara transporter

Kantar Sifo frågade under hösten 1040 svenskar ifall de tänker på hur varor transporteras som de köper.

En tredjedel uppgav att de tar ganska eller mycket stor hänsyn till hur varor de köper på nätet eller i butik transporteras. Många menade att de brydde sig mer om det nu än för fem år sedan.

68 procent i Sverige och 74 procent i Göteborgsområdet uppger att de kan tänka sig längre transporttider om transporten sker på ett klimatsmart sätt.

Källa: Kantar Sifo/Sjöfartsverket

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.