Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Göteborg ska lyfta life science

620 miljoner kronor satsas på att bygga ut forskningen inom life science i Göteborg. Insatsen ska bidra till att Sverige återtar en världsledande position inom life science.

Bakom storsatsningen som presenterades på onsdagen står Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Astra Zeneca, Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen.

Gemensamt ska parterna bygga upp ett nytt centrum för molekylär medicin vid Göteborgs universitet. Cancer, fetma och diabetes blir fokusområden för forskningen.

Satsningen omfattar tio år med start 2016.

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse bidrar med 270 miljoner kronor. Peter Wallenberg Jr, vice styrelseordförande i stiftelsen, betonar vikten av det samarbete mellan akademin, regionen och industrin som satsningen bygger på.

- Det koncept som skapats av Göteborgs universitet, där unga forskare får kontakter med näringslivet och den kliniska verksamheten, är ett utmärkt exempel och något som kommer att stärka landets konkurrenskraft inom life science, säger Peter Wallenberg Jr.

- I vårt lilla land är det viktigt att använda resurserna på rätt sätt för att utvecklas. Denna satsning kommer att gynna Sverige.

Västra Götalandsregionen bidrar med 150 miljoner kronor, Astra Zeneca med tid och resurser motsvarande 40 miljoner kronor och insatsen från Göteborgs universitet blir 160 miljoner kronor.

Kvartetten menar att de senaste årens tillbakagång för svensk life science, livsvetenskap, är oroande. Därför intensifierar Knut och Alice Wallenbergs stiftelse nu satsningen på svensk spetsforskning med målet att ta tillbaka den världsledande position som Sverige tidigare haft inom life science.

Life science-sektorn omfattar medicin, biologi, kemi, informatik och materialvetenskap.

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse är Sveriges största privata forskningsfinansiär. Årligen delar stiftelsen ut cirka 1,4 miljarder kronor till svensk forskning och svenska forskare.

I början av oktober kom besked om fördelning av 1,2 miljarder kronor till ett drygt 20-tal forskningsprojekt. Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola fick tillsammans cirka 250 miljoner kronor till sju forskningsprojekt.

Astra Zeneca är i dag mycket av navet i västsveriges life science-forskning och den enda kvarvarande delen av Astra Zenecas forskning i Sverige. Nyligen startades Astra Zenecas Bio Venture Hub i Mölndal där mindre men mogna life science-företag kan hyra in sig och i samarbete med Astra Zeneca fortsätta utvecklas.

Sahlgrenska Science Park är ytterligare en del av life science-klustret. Sahlgrenska Science Park arbetar på uppdrag av Business Region Göteborg (BRG), Västra Götalandsregionen (VGR), Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola för att stärka innovationssystemet inom Life science-området i Västsverige. Ett 50-tal företag finns i företagsparken.

Frågan om framtiden för den svenska life science-sektorn är aktuell på flera fronter. I början av sommaren fick generaldirektör Susanne Ås Sivborg, Patent- och registreringsverket, regeringens uppdrag att samordna insatser för att stärka life science-sektorn.

I uppdraget, som sannolikt presenteras i slutet av nästa vecka, ingår att utifrån Sveriges konkurrensfördelar och möjligheter identifiera utvecklingspotentialen inom life science-området i Sverige.

Förra regeringen deklarerade att rapporten skulle bidra till arbetet med att ta fram en life science-strategi, ett arbete som skulle inledas under hösten.

Nuvarande regeringen har inte närmare preciserat sin ambition, inriktning för life science-sektor.

Nyligen riktade företrädare för life science sektorn i en debattartikel i Göteborgs-Posten (21 oktober) krav på snabba insatser av regeringen Löfven och näringsminister Mikael Damberg.

Företrädarna presenterade 25 egna förslag för att stärka life science-sektorn.

Life science-sektorn omfattar i dag cirka 800 företag och sysselsätter 42 000 personer.

I Göteborgsregionen beräknas 8 400 personer arbeta inom life science.

Den svenska exporten av life-science produkter uppgick i fjol till 65 miljarder kronor, sex procent av Sveriges totala export.

Life science är den sektor inom forskning och utveckling som får den största delen av den offentliga forskningsbudgeten. 11 av 41 miljarder kronor går till life science-forskning.

Enligt en rapport från regeringen är det 3,3 miljarder kronor mer än 2006.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.