Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

"Göteborg är Syd- och Västsveriges huvudstad"

Göteborg står emot omvärlden och stärker sin ställning som tillväxtmotor. – Konjunkturen går något bättre här, säger Henrik Einarsson, Business Region Göteborg.

– Göteborg är Syd- och Västsveriges huvudstad när det gäller den ekonomiska utvecklingen. Och det är väl det man ser väldigt tydligt här. Här finns tillväxtmotorn. Konjunkturen går något bättre och det är vissa branscher som växer mer, säger Henrik Einarsson, chef för analys och omvärldsbevakning hos Business Region Göteborg, i en kommentar till konjunkturrapporten för de 13 kommuner som ingår i Göteborgsregionen.

I BRG:s konjunkturrapport, som till viss del bygger på det underlag som Västra Götalandsregionen nyligen hade i sin pulsmätare för hela länet, ingår också utvecklingen kring sysselsättning och arbetslös i regionen.

Antalet sysselsatta i regionen har ökat med två procent mellan kvartal tre och fyra och har nu passerat 500 000.

– Det är fler än någonsin i arbete. Göteborgsregionen drar till sig näringar och jobb som hela regionen behöver dela på. Därav koncentrationen av företagstjänster. Det är i den sektorn som många av de nya jobben skapas. Det är här spetskompetensen samlas och det är därför som Göteborg går bättre, säger Henrik Einarsson.

I flera av höstens konjunkturprognoser är det fordonsindustrin som drar det tunga lasset och utgör grunden för flertalet positiva inslag i prognoserna för det kommande halvåret.

Konjunkturinstitutet, Teknikföretagen och Västra Götalandsregionen menar alla att personbilsindustrin är en av få ljuspunkter inför 2105.

– Men i Göteborgsregionen är det inte fordonsindustrin som står för den stora ökningen inom sysselsättningen, enbart. Fordonsindustrin är på frammarsch och det ger spridningseffekter till tjänsteföretag men dessa är även kopplade till sällanköpshandeln och hushållens ekonomi, säger Henrik Einarsson.

I förra veckan kom även Västsvenska Handelskammaren med sin konjunkturindikator.

Konjunkturen präglas av stabila värden och de Västsvenska företagen är fortsatt positiva till den ekonomiska utvecklingen. Men viss dämpning märks.

Handelskammaren menar att konjunkturen i Västsverige länge pekat i positiv riktning, även om förväntningarna på takten i den ekonomiska utvecklingen sänkts något.

Det är främst den osäkra omvärlden som ligger bakom de dämpade förändringarna.

”De västsvenska företagen bryter denna månad mot sin trend att vara tydligt positiva på både ett kvartals och ett års sikt, genom att sänka sina förväntningar på kort sikt. Det är ändå fler som tror på en förstärkning än försvagning, kommande kvartal”, summerar Västsvenska Handelskammaren.

Även för Henrik Einarsson, BRG, är det omvärlden som är utgör farhågan kring konjunkturen i den Västsvenska konjunkturen.

– Det som förvånar gång efter gång är hur Göteborg kan fortsätta växa när det är ett så svagt Europa. Vi är ju exportberoende. Farhågan är ett ännu svagare Europa, säger Henrik Einarsson.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.