Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Yrkena som skriker efter arbete. Bild: Fredrik Sandberg/TT, Claudia Bresciani/TT

Fortsatt bra arbetsmarknad i regionen

26 000 fler sysselsatta och en arbetslöshet som sjunker under sex procent. Så ser arbetsmarknadsläget ut i Västra Götaland nästa år, enligt Arbetsförmedlingen.
– Jobbtillväxten kommer att fortsätta på bred front, säger Sarah Nilsson, arbetsmarknadsanalytiker.

Arbetsförmedlingen har gjort en ny prognos baserat på höstens undersökning bland arbetsgivare. Och för Västra Götaland konstaterar man att den västsvenska konjunkturen går in i en mogen fas, men att en stor andel arbetsgivare tror på en ökad efterfrågan på varor och tjänster. Det betyder att många arbetsgivare har fortsatta rekryteringsbehov.

Skriker efter kompetens

För 2019 är det ett antal branscher som skriker högt efter kompetens.

– Vård och omsorg, hotell- och restaurang, jord- och skogsbruk och transportsektorn är de branscher där arbetsgivare signalerar den största bristen. På längre sikt är IT naturligtvis en framtidsbransch med tanke på digitaliseringens framfart i samhället, säger Sarah Nilsson, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.

Efter flera år av högkonjunktur siktas en lågkonjunktur av många analytiker. För att vara säker på en sysselsättning under sämre tider är det främst en bransch man ska satsa på.

– När det kommer till jobbtillväxt ser vi att vård och omsorg kommer ha stora behov. Där kommer sysselsättningen att växa, oavsett konjunkturläge. Behovet av vård stannar inte av bara för att vi träder in i en lågkonjunktur, säger Sarah Nilsson.

Vilka branscher ska man passa sig för?

– Främst administrativa yrken där vi ser att mycket automatiseras och rationaliseras på längre sikt. Det är högt tryck på de utbildningarna och efterfrågan är inte lika stark framöver.

Något dämpat

Även om stämningsläget är ”något dämpat” jämfört med i fjol så är arbetsgivare inom industri och byggsektorn fortsatt optimistiska om läget i Västra Götaland. Det ger effekter också i den privata tjänstesektorn, bland annat inom företagstjänster som information och kommunikation.

– Jobbtillväxten kommer att fortsätta på bred front. Både inom privat och offentlig sektor, men inom olika näringsgrenar. Sedan är handel och transport två delar som hänger ihop med den ökade e-handeln, säger Sarah Nilsson.

Det har, och kommer att skapas, många nya arbetstillfällen under 2018 och 2019, vilket innebär tio år av jobbtillväxt i Västra Götaland, konstaterar Arbetsförmedlingen i sin prognos.

Sjunkande arbetslöshet

Arbetslösheten väntas sjunka till 5,9 procent nästa år i länet. I de senaste mätningarna har arbetslösheten legat på 6,1 procent i Västra Götaland, 7,0 i Göteborg och 6,9 i riket.

Det råder också fortsatt brist på arbetskraft med rätt kompetens, vilket hämmar tillväxten. Tillskottet av utrikes födda har dock bidragit till en jobbtillväxt de senaste åren, konstaterar Arbetsförmedlingen.

Under 2017 gick sju av tio arbetstillfällen som skapades till utrikes födda. Medan arbetslösheten minskat för inrikes födda och för utrikes födda män, väntas dock arbetslösheten bland utrikes födda kvinnor fortsätta att öka. Det är också tufft för personer utan gymnasieutbildning.

Även i riket utvecklas arbetsmarknaden starkt, men under 2019 och 2020 är tillväxten långsammare. Totalt skapas 111 000 nya jobb till 2020 enligt prognosen.

Arbetsmarknadsläget i Västsverige 2018-2019

Arbetsmarknaden är fortsatt stark och sysselsättningen ökar.

Den höga efterfrågan på arbetskraft siktas i flera branscher. Främst inom IT och vård- och omsorg.

Jobbtillväxten bromsas dock av arbetskraftsbristen.

Fortfarande är utrikes födda överrepresenterat bland arbetslösa, även fast den gruppen stod för sju av tio nya arbetstillfällen förra året.

Källa: Arbetsförmedlingen

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.