Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Gryaabs vd Anders Åström för en "konstruktiv dialog" om avloppsvattnet från Volvo

Fortsatt bråk om Volvo Cars avlopp

Volvo Cars omdiskuterade avloppsvatten har nu nått ända till högsta politiska ledningen i Göteborg. Samtidigt har Volvo Cars, kretslopp och vatten och Gryaab lagt locket på i den allt hetare striden.

I onsdags i förra veckan hade kommunstyrelsens arbetsutskott i Göteborg kallat bland andra Henrik Kant, förvaltningschef på kretslopp och vatten, och Anders Åström, vd Gryaab som renar avloppsvattnet i Göteborgsregionen, till möte. Frågan gällde: Hur lösa avloppsfrågan med Volvo PV?

Läs också: Regionen har tröttnat på Volvo Cars utsläpp

Självklart ledde mötet inte till någon lösning på den segdragna och inflammerade frågan, som började 2006. Politikerna lät sig informeras och betonade likabehandlingsprincipen. Bara för att Volvo Cars är en stor arbetsgivare finns inget utrymme för avsteg från lagar och regler.

Dagen innan hade Volvo Cars lämnat in sitt senaste yttrande till mark- och miljödomstolen. Det gällde att bemöta Gryaabs krav att från 1 oktober måste Volvo Cars själva ta hand om och rena sitt avloppsvatten, som enligt Gryaab innehåller miljöfarliga ämnen som inte kan renas vid Ryaverket. Avloppsslammet kan inte läggas ut på jordbruksmark.

Läs också: Gryaab sätter stopp för Volvo Cars avlopp

Volvo Cars menar dock i sitt yttrande att det ”inte finns någon nytta med den efterfrågade COD-reningen varför Volvo motsätter sig det av Gryaab framställda kravet”.

Likväl föreslår Volvo Cars att man ska kontakta ett antal entreprenörer för att utreda möjligheten, kostnaden och tidsramar för en egen rening enligt Gryaabs krav.

Utredningen kan vara klar först under juni och sedan tar det 9-18 månader att få ett eventuellt reningsverk på plats från start av upphandling. Det är över huvudtaget inte möjligt att tillmötesgå Gryaabs krav att ha en rening i drift till 1 oktober. Processen fortsätter i mark- och miljödomstolen.

Parallellt pratar Volvo Cars, förvaltningen kretslopp och vatten och Gryaab med varandra. Parterna uppger att det pågår en ”konstruktiv dialog” och att man under dialogen har valt att inte uttala sig i sakfrågor kring reningstvisten.

Bedömare menar samtidigt att såväl kretslopp och vatten som Gryaab pressas allt hårdare av Volvo Cars. Det gäller att hitta en diplomatisk lösning.

Exempelvis har Henrik Kant, förvaltningschef på kretslopp och vatten och ytterst ansvarig för avloppsreningen, beslutat att anlita externa sakkunniga för att analysera Volvos avloppsvatten och Ryaverkets reningsprocess. Ett jobb som Gryaab har ägnat sig åt sedan 2006. Utifrån resultat har Gryaab sagt nej till att ta emot avloppet.

– Om vi kommer att stå kvar där slutligen får vi se. Det kommer nya fakta hela tiden. Men innan vi har ett anslutningsavtal eller färdiga villkor så räcker det med att säga att vi har en konstruktiv dialog och att vi inte uttalar oss om frågor i dialogen, säger Henrik Kant.

Gryaabs analyser ska nu alltså granskas av utomstående.

– Men jag är ganska trygg i att våra bedömningar är korrekta. Vi håller fast vid vår tidigare analys av innehållet i Volvos avloppsvatten, säger Anders Åström, vd Gryaab, som inte känner sig överkörd. Utifrån den ”konstruktiva dialogen” vill han inte svara på sakfrågor.

Mette Christensen, bolagsjurist på Volvo Car Group, är bestämd i sitt svar till GP om striden kring avloppsvattnet:

– Vi har inga kommentarer för vi har en pågående konstruktiv dialog. Vi svarar inte på några frågor med hänvisning till dialogen.

Tidigare har ni uttalat er om sakfrågor kring avloppsvattnet.

– Jag har inga fler kommentarer, säger Mette Christensen, Volvo Car Group.

Fakta: Volvo Cars avlopp

• 2006 fick Volvo Cars dagens tillstånd för produktion av personbilar.

• Tillståndet reglerar alla aspekter utom avloppsvattnet där det enbart finns provisoriska föreskrifter.

• Efter en flera år lång strid kring innehållet i Volvo Cars avloppsvatten beslutade Gryaab i december 2014 att man omedelbart säger nej till att ta emot så kallat ridåvatten som innehåller stora mängder kemikalier och lösningsmedel. Det ska hanteras som farligt avfall.

• Vidare krävde Gryaab att Volvo Car från 1 oktober 2015 inför ett eget biologiskt reningssteg innan avloppsvattnet eventuellt förs till Ryaverket.

• Parallellt pågår processen kring Volvo Cars avloppsvatten i mark- och miljödomstolen. Domstolens har krävt att Volvo Cars ska redovisa avloppsvattnets innehåll och vad bolaget tänker göra för att minimera utsläppen.

• Domstolens prövning gäller även avloppsvatten utöver det avlopp som Gryaab nu säger nej till.

• I Volvo Cars svar till mark- och miljödomstolen säger företaget att man motsätter sig Gryaabs krav.

• Trots det ska Volvo Cars utreda egen rening. Oavsett resultat är det omöjligt, enligt Volvo Cars, att ha allt klart till den 1 oktober, enligt Gryaabs krav.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.