Förstår du el-orden varje hushåll måste kunna?

El- och energimarknaden är högaktuell i och med skenande priser och risk för elavbrott i vinter sedan Putins invasion av Ukraina medfört strypta gasleveranser till Europa. Testa och se hur långt dina kunskaper om elmarknaden räcker i GP:s elquiz.