Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Forskar på hur vi kan flytta oss mer hållbart

Enligt Chalmersforskaren Frances Sprei finns redan tekniken för att övergå till helt fossilfria färdmedel. Nu återstår bara att få människor att välja mer hållbara sätt att förflytta sig på.

Vad innebär hållbarhet för dig?

– För mig handlar det om att gå tillbaka till ett samhälle med en rättvis fördelning, både för dagens generationer och för nästa generation. Det handlar om miljö och ekonomi och att skapa sociala institutioner för framtiden. Att man skapar förbättringar i alla sociala klasser. Alla ska ha lika förutsättningar. Och det gäller både jämlikhet och jämställdhet, inte bara lokalt utan även globalt. Där handlar det om en fördelning av resurserna även för personer i fattiga länder. Hållbarhet är så mycket bredare än man tror.

Du forskar inom hållbar mobilitet. Berätta mer!

– Hållbar mobilitet handlar bland annat om hur människor förflyttar sig och jag fokuserar på miljöaspekten av det. Och hur man kan skifta till nya sätt att förflytta sig. Jag doktorerade 2003 inom energi och miljö vid Chalmers och min forskning handlar om olika problemlösningar kopplade till energifrågor och mobilitet. Jag har alltid velat jobba med miljöfrågor.

Kan du ge exempel på hållbar mobilitet som finns i dag?

– Det bästa exemplet är att cykla eller gå. Det är hållbar mobilitet. Därefter kommer att åka kollektivt. Om man måste ha bil kanske man kan gå med i en bilpool, då använder man bilen mindre än om man äger den själv. Då behövs också färre p-platser så man sparar utrymme i staden. Det sista är att man väljer en miljövänlig bil, till exempel någon form av elektrifierad bil.

Hur ska man gå tillväga för att få fler att välja hållbara färdmedel?

– Det handlar om att göra det dyrare, svårare och mindre attraktivt att köra bil. Man måste se till att en fossildriven bil blir dyr att köra och äga. Det är inte populärt att säga det. Bonus malus som finns i dag gäller bara inköp, men bonus malus kombinerat med låga driftskostnader, att det är billigare att köra, gör att det blir billigare i längden med elbil än med en bil som drivs av fossila bränslen. Man pratar ofta om att gratis kollektivtrafik skulle vara lösningen. Men vi har sett i forskning att priset inte är avgörande, utan att det är tillförlitlighet och bekvämlighet som är viktigast och det är det man får med bilen i dag. Jag tror att elcykeln kan ändra på det. Det är smidigt och du slipper bli svettig, något som gjort att många avstått cykling.

Vad behövs det mer av i framtiden i Göteborg?

– Infrastrukturen för cyklar behöver ses över om fler ska börja cykla. I dag får man tyvärr cykla omvägar för att ta sig fram. Det finns två stora barriärer vid cykling, säkerheten och att man blir svettig. Göteborg är fullt av backar och där kan elcykeln vara lösningen. Sen har vi säkerheten och den måste man jobba på.

– När det gäller exempelvis laddstationer har vi sett att de flesta med laddbilar i dag bor utanför stan och laddar hemma. Men om fler i stan köper elbilar måste vi se över hur man kan ladda om man bor i lägenhet. Kanske man inte ens har garage? Då kan publika laddstationer vara lösningen.

Hur tror du årets extrema väder påverkar människors syn på bilåkande och flyg?

– När det drabbar en själv blir man mer medveten, det blir en tankeställare. För många har bilåkande positiva sidor, man kommer fram varmt och tryggt. De negativa sidorna, trängsel och luftföroreningar, märker man inte av på samma sätt. Det är svårare att ändra.

Hur ser en framtid utan fossila bränslen ut och är den ens möjlig?

– Teknikmässigt är vi redan där. Vi skulle i princip kunna byta allt redan i dag. Batteritekniken finns även om den så klart behöver utvecklas. Biobränslen finns. Efterfrågan på elbilar växer. Några år in på 2020-talet tror jag vi kan klara oss helt utan fossila bränslen. Tekniken behöver bara förbättras, så att vi får ner kostnaderna och kan gå upp i skala.

Vilka är dina bästa tips för den som vill färdas miljövänligt?

– Tänk till över hur du reser. Kan du ta cykeln? Kan du åka kollektivt i alla fall en bit? Behöver du en bil eller räcker det med en bilpool? Och stötta de politiker som vill se en förändring och ställa om till en mer hållbar mobilitet.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.