Nytt företag startar i Göteborg: Tolkförmedling Maya AB

Tolkförmedling Maya AB ska enligt verksamhetsbeskrivningen jobba med "en tolkförmedling som ska underlättar kommunikationen mellan icke svensktalande personer och myndigheter".