Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Hans Lindberg, vd på Svenska Bankföreningen, är skarpt kritisk till Riksbankskommitténs förslag att bankerna ska ansvara för kontanttillgången i samhället. Arkivbild.

Förslag om kontanthantering dissas

Staten bör ha ansvaret för att säkra tillgången på kontanter och inte bankerna, anser flera tunga remissinstanser. Riksbankskommitténs utredning möter skarp kritik.

För att säkerställa behovet av kontanttjänster i samhället föreslår Riksbankskommittén att storbankerna enligt lag ska ha ansvar för att garantera kontanttillgången.

När remisstiden nu har gått ut framgår det att flera instanser vänder sig mot förslaget.

Då man utgår från att kontanter är något som måste finnas tillgängligt, bland annat för att stärka samhällets krisberedskap, är det inte rätt att lägga ansvaret på vissa privata aktörer, enligt Finansinspektionen (FI).

"Statlig uppgift"

- Vi tycker att det är en statlig uppgift precis som det är en statlig uppgift att tillhandahålla järnvägstrafik och att tillhandahålla sjukvård, säger Aron Verständig, senior jurist på FI.

Svenska Bankföreningen har flera praktiska och principiella invändningar mot förslaget och hur det är utformat.

- Det är helt orimligt att peka ut en begränsad krets av aktörer som ska ansvara för kontantförsörjningen i hela Sverige och bära kostnaderna för det, säger Hans Lindberg, vd för Svenska Bankföreningen.

Han saknar ett tydliggörande av Riksbankens roll i frågan.

Snedvriden konkurrens

Svenska Bankföreningen lyfter också att det kan strida mot EU:s statsstöds- och konkurrensregler att ett fåtal banker ska ha hela ansvaret för kontanthanteringen.

Konkurrensverket konstaterar att förslaget riskerar att vara konkurrenshämmande, eftersom det endast gäller vissa aktörer, och att konsumenter då drabbas av högre kostnader.

"Hur förslaget än formuleras med krav på någon aktör att tillhandahålla kontant- och betaltjänster kommer kostnaden, av erfarenhet, slutligen falla på konsumenterna, då banker normalt är och agerar som vinstmaximerande företag", skriver Konkurrensverket i sitt remissvar.