Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

En stor del av tunnelbygget i E4 Förbifart Stockholm står still sedan Trafikverket i mars hävde två kontrakt med en entreprenör. Arkivbild.

Förseningar hotar Förbifart Stockholm

Samtidigt som prislappen kan skena i väg för E4 Förbifart Stockholm till följd av stämningskrav hotas projektet av kännbara förseningar. Öppningsdagen för den drygt två mil långa passagen väster om Stockholm till 2026 är i farozonen.

Det som kärvar mest just nu är tunnelarbetet under Lovön, som utgör 40 procent av Förbifart Stockholms tunnlar. Denna del av projektet har i praktiken tvärstannat sedan entreprenören Lovön Samverkan AB (LSAB) sparkats ut.

Ännu oklart

Den nu konkursade entreprenören hade när kontraktet hävdes den 11 mars i år hunnit spränga bort 14 procent av den bergvolym som ska ge plats till tunnlarna under ön. Vem som ska spränga bort resten och när det arbetet kan inledas är ännu oklart.

- Under sommaren kommer vi komma ut med ett nytt förfrågningsunderlag för en ny entreprenör. Vi räknar med att ha den tillsatt till årsskiftet, säger Johan Brantmark, Trafikverkets projektchef för Förbifart Stockholm.

Brantmark utlovar samtidigt en ny tidsplan under sommaren. I den ska det tas höjd för förseningarna på Lovön och andra tilläggsarbeten som tätningsjobb, som har dykt upp sedan projektet inleddes 2016.

Hos entreprenören LSAB slog beskedet om att Trafikverket beslutat att häva kontrakten ned som en blixt från klar himmel.

"Vi tvingades mothäva kontrakten, försätta LSAB i konkurs och säga upp mer än hundra anställda samt ett antal konsulter och underleverantörer", skriver Stefano Piscitelli, biträdande projektledare på det konkursade bolaget.

Som grund för att häva LSAB:s avtal angav Trafikverket i ett pressmeddelande "kontraktsbrott avseende framförallt arbetsmiljö".

- I första hand handlar det här om arbetsmiljösituationen och den tillsyn vi har utövat. I andra hand låg man efter i tidsplanen, men det var inte det som var det primära skälet till att häva kontraktet, säger Brantmark.

Brister i arbetsmiljön

Enligt Brantmark handlar det om en helhetsbedömning av LSAB:s arbete med arbetsmiljön, där man bland annat tar hänsyn till flera avbrott i arbetet efter beslut av Arbetsmiljöverket sommaren 2018.

- Därefter såg vi en viss förbättring under hösten, men sedan har vi under vintern sett brister i den systematiska arbetsmiljön, säger Brantmark.

Brantmark pekar på vad han kallar "ett antal indikatorer" som visade att LSAB inte levde upp till sina åtaganden vad gäller arbetsmiljöarbetet. Bland annat hade vägar inte rensats och säkrats på tillfredställande sätt, enligt Brantmark. Han såg även brister i rutinerna för att sprida kunskap mellan olika delar av LSAB och att folk inte befunnit sig på rätt plats vid rätt tid under arbetets gång.

- Det är en stor arbetsplats och då är det väldigt många saker som ska fungera, säger han.

Byggherre har ansvar

Problemen med arbetsmiljön inom Förbifart Stockholm begränsades dock inte bara till Lovön. Arbetsmiljöverket kritiserade i fjol även andra tunnelentreprenörer i projektet för en rad brister vad gäller arbetsmiljön vid arbetet med Förbifart Stockholm.

Det gällde allt från problem med utrymningsvägar, räddningskammare, skyltning, nödbelysning och omärkta sprängmedelscontainrar.

Trafikverket fick också kritik och förelägganden, bland annat om att det krävdes montage av bergbultar och andra arbetsmiljöåtgärder. Trafikverket överklagade detta, men har fått avslag i Förvaltningsrätten.

"Trafikverket, i egenskap av byggherre, har ett ansvar för de brister som Arbetsmiljöverket gjort gällande", skriver Förvaltningsrätten i ett pressmeddelande.

Chefsrådmannen Johan Lundmark lägger i en kommentar till att byggherrens ansvar för arbetsmiljön i planeringen och projekteringen inte upphör bara för att entreprenörer har inlett arbetet.